Tìm thấy (227) doanh nghiệp tại Huyện Kông Chro

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG LÂM NGHIỆP ĐĂK KƠ NING

Mã số thuế: 5901158496

Đại diện pháp luật: Đinh A Mênh

Địa chỉ: Làng Nhang Lớn, Xã Đăk Kơ Ning, Huyện Kông Chro, Gia Lai


HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG LÂM NGHIỆP TUẤN PHÁT GIA LAI

Mã số thuế: 5901159429

Đại diện pháp luật: Trần Vũ Linh

Địa chỉ: Làng Tpôn, Xã Chơ Long, Huyện Kông Chro, Gia Lai


CÔNG TY TNHH KINOKO GIA LAI

Mã số thuế: 5901154188

Đại diện pháp luật: Vũ Thị Minh

Địa chỉ: Làng Tnang, Xã Yang Trung, Huyện Kông Chro, Gia Lai


TRƯỜNG TH&THCS LÊ VĂN TÁM

Mã số thuế: 5900954720

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Đăk Pơ Pho, Xã Đăk Pơ Pho, Huyện Kông Chro, Gia Lai


TRƯỜNG MẦM NON HƯỚNG DƯƠNG

Mã số thuế: 5900942411

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đăk Pơ Pho, Huyện Kông Chro, Gia Lai


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU DƯƠNG NAM

Mã số thuế: 5901119225

Đại diện pháp luật: Dương Hoài Nam

Địa chỉ: Làng Nhang Lớn, Xã Đăk Kơ Ning, Huyện Kông Chro, Gia Lai


HỢP TÁC XÃ YẾN NHI

Mã số thuế: 5901072432

Đại diện pháp luật: Lê Văn Sơn

Địa chỉ: Làng Tờ Kăk, Xã Đăk Kơ Ning, Huyện Kông Chro, Gia Lai


TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ THƯỜNG KIỆT

Mã số thuế: 5901018675

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Vui

Địa chỉ: Đăk Kơ ning, Xã Đăk Kơ Ning, Huyện Kông Chro, Gia Lai


TRƯƠNG MẦM NON 19/05

Mã số thuế: 5900943824

Đại diện pháp luật: Trần Thị Lệ Quyên

Địa chỉ: Xã Đăk kơNing, Xã Đăk Kơ Ning, Huyện Kông Chro, Gia Lai


TRƯỜNG PTDTBT THCS LÝ TỰ TRỌNG

Mã số thuế: 5900942450

Đại diện pháp luật: Huỳnh Cao Thương

Địa chỉ: Đăk kơ ning, Xã Đăk Kơ Ning, Huyện Kông Chro, Gia Lai