Tìm thấy (156) doanh nghiệp tại Huyện IaPa

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHANG GIA AN DECOR

Mã số thuế: 5901155456

Đại diện pháp luật: Lê Thị Bích Diễm

Địa chỉ: Thôn Đoàn Kết, Xã Ia Ma Rơn, Huyện IaPa, Gia Lai


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SƠN MINH FARM GIA LAI

Mã số thuế: 5901154124

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thái Sơn

Địa chỉ: Thôn Pi Dông, Xã Pờ Tó, Huyện IaPa, Gia Lai


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MINH HUẤN GIA LAI

Mã số thuế: 5901154029

Đại diện pháp luật: Mai Lê Hoài

Địa chỉ: Thôn Quý Đức, Xã Ia Trok, Huyện IaPa, Gia Lai


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUANG TIẾN GIA LAI

Mã số thuế: 5901155569

Đại diện pháp luật: Trương Quang Tiến

Địa chỉ: Thôn Quý Đức, Xã Ia Trok, Huyện IaPa, Gia Lai


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM-DV CAO NGUYÊN GIA LAI

Mã số thuế: 5901109562

Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Phong

Địa chỉ: Buôn Tu, Xã Ia Broăi, Huyện IaPa, Gia Lai


TRƯỜNG THCS LÊ LỢI

Mã số thuế: 5901063854

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Vui

Địa chỉ: Thôn Bôn Tông ố, Xã Ia Broăi, Huyện IaPa, Gia Lai


TRƯỜNG MẪU GIÁO MĂNG NON

Mã số thuế: 5901061254

Đại diện pháp luật: Cao Thị Dung

Địa chỉ: Bôn Ia Rniu, Xã Ia Broăi, Huyện IaPa, Gia Lai


XÃ IA BROÁI

Mã số thuế: 5901020610

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Thôn 5, Xã Ia Broăi, Huyện IaPa, Gia Lai


TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG

Mã số thuế: 5900980230

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Thôn Briu, Xã Ia Broăi, Huyện IaPa, Gia Lai


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÁ MỘC - GIA LAI

Mã số thuế: 5900778440

Đại diện pháp luật: Hồ Anh Tuấn

Địa chỉ: Thôn Buôn Tú, Xã Ia Broăi, Huyện IaPa, Gia Lai