Tìm thấy (431) doanh nghiệp tại Huyện Ia Grai

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THUYẾT KIỀU

Mã số thuế: 5901155907

Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Thuyết

Địa chỉ: Làng Ia Toong, Xã Ia Dêr, Huyện Ia Grai, Gia Lai


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MC ENERGY

Mã số thuế: 5901161160

Đại diện pháp luật: Vũ Minh Cảnh

Địa chỉ: Làng Lân, Xã Ia O, Huyện Ia Grai, Gia Lai


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VH ENERGY

Mã số thuế: 5901161153

Đại diện pháp luật: Vũ Đình Hùng

Địa chỉ: Làng Lân, Xã Ia O, Huyện Ia Grai, Gia Lai


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VC ENERGY

Mã số thuế: 5901161185

Đại diện pháp luật: Vũ Thị Chinh

Địa chỉ: Làng Lân, Xã Ia O, Huyện Ia Grai, Gia Lai


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HV ENERGY

Mã số thuế: 5901161178

Đại diện pháp luật: Vũ Đình Huỳnh

Địa chỉ: Làng Lân, Xã Ia O, Huyện Ia Grai, Gia Lai


CÔNG TY TNHH THUẬN DƯƠNG GIA LAI

Mã số thuế: 5901153811

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phúc Hải

Địa chỉ: Thôn Xứ Đồng, Xã Ia Hrung, Huyện Ia Grai, Gia Lai


CÔNG TY TNHH MINH SÂM GIA LAI

Mã số thuế: 5901153804

Đại diện pháp luật: Trần Toàn Thắng

Địa chỉ: Thôn Xứ Đồng, Xã Ia Hrung, Huyện Ia Grai, Gia Lai


CÔNG TY TNHH MEGA SOLAR GIA LAI

Mã số thuế: 5901153794

Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Khánh

Địa chỉ: Thôn Xứ Đồng, Xã Ia Hrung, Huyện Ia Grai, Gia Lai


CÔNG TY TNHH GIA LAI VIỆT NAM

Mã số thuế: 5901153787

Đại diện pháp luật: Cao Trung Kiên

Địa chỉ: Thôn Xứ Đồng, Xã Ia Hrung, Huyện Ia Grai, Gia Lai


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÂM THÀNH TÍN GIA LAI

Mã số thuế: 5901155590

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Phương

Địa chỉ: 23 Phan Chu Trinh, Thị trấn Ia Kha, Huyện Ia Grai, Gia Lai