Tìm thấy (398) doanh nghiệp tại Huyện Đak Đoa

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIA KHIÊM GIA LAI

Mã số thuế: 5901154798

Đại diện pháp luật: Trần Anh Diễn

Địa chỉ: Đội 1, Thôn 3, Xã Nam Yang, Huyện Đak Đoa, Gia Lai


CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN TÂY NGUYÊN

Mã số thuế: 5901159122

Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Quang

Địa chỉ: Thôn HLâm, Thị trấn Đăk Đoa, Huyện Đak Đoa, Gia Lai


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYỄN HAY

Mã số thuế: 5901155618

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hay

Địa chỉ: 121 Trần Phú, Thị trấn Đăk Đoa, Huyện Đak Đoa, Gia Lai


HỢP TÁC XÃ NÔNG XANH IA PẾT

Mã số thuế: 5901158418

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thùy Trang

Địa chỉ: Thôn O Đeh, Xã Ia Pết, Huyện Đak Đoa, Gia Lai


CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GLA

Mã số thuế: 5901159098

Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Huyền Trang

Địa chỉ: Thôn Bối, Xã Glar, Huyện Đak Đoa, Gia Lai


HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ LAM ANH

Mã số thuế: 5901153434

Đại diện pháp luật: Lê Hữu Anh

Địa chỉ: Thôn Tuơh Ktu, Xã Glar, Huyện Đak Đoa, Gia Lai


HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP GLAR

Mã số thuế: 5901158048

Đại diện pháp luật: Dương Văn Thành

Địa chỉ: Thôn Tươh Klah, Xã Glar, Huyện Đak Đoa, Gia Lai


CÔNG TY TNHH TBYT PHAN MINH

Mã số thuế: 5901158961

Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Loan

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Tân Bình, Huyện Đak Đoa, Gia Lai


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN AZPRO GIA LAI

Mã số thuế: 5901159080

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hiên

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Tân Bình, Huyện Đak Đoa, Gia Lai


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NAM THỊNH GIA LAI

Mã số thuế: 5901154357

Đại diện pháp luật: Lê Xuân

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Tân Bình, Huyện Đak Đoa, Gia Lai