Tìm thấy (16) doanh nghiệp tại Xã Ia Tiêm

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHẠM THẾ HÙNG GIA LAI

Mã số thuế: 5901092929

Đại diện pháp luật: Phạm Văn Phúc

Địa chỉ: Làng Nú, Xã Ia Tiêm, Huyện Chư Sê, Gia Lai


HTX SX KD-DVNN IARING

Mã số thuế: 5901089845

Đại diện pháp luật: Trần Quốc Hưng

Địa chỉ: Thôn IaRing, Xã Ia Tiêm, Huyện Chư Sê, Gia Lai


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT ANH THƯ

Mã số thuế: 5901088009

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thi

Địa chỉ: Thôn 19, Xã Ia Tiêm, Huyện Chư Sê, Gia Lai


TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN ĐÌNH PHÙNG

Mã số thuế: 5901077254

Đại diện pháp luật: Lê Trọng Tấn

Địa chỉ: Làng Bông, Xã Ia Tiêm, Huyện Chư Sê, Gia Lai


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ANH HẢI GIA LAI

Mã số thuế: 5901063004

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thạc Hải

Địa chỉ: Ngã 3 Ia Tiêm, Thôn 19, Xã Ia Tiêm, Huyện Chư Sê, Gia Lai


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG VÂN - GIA LAI

Mã số thuế: 5900975897

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Vân

Địa chỉ: Thôn Khối Jố, Xã Ia Tiêm, Huyện Chư Sê, Gia Lai


TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TOẢN

Mã số thuế: 5900903677

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Thôn 19, Xã Ia Tiêm, Huyện Chư Sê, Gia Lai


TRƯỜNG THCS LÊ DUẨN

Mã số thuế: 5900633491

Đại diện pháp luật: Phạm Văn Hoàng

Địa chỉ: Làng Nú, Xã Ia Tiêm, Huyện Chư Sê, Gia Lai


UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ IA TIÊM

Mã số thuế: 5900242321

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Thôn 19 xã Ia Tiêm, Xã Ia Tiêm, Huyện Chư Sê, Gia Lai


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG VÂN

Mã số thuế: 5900382985

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Vân

Địa chỉ: Thôn Khối Jố, xã Ia Tiêm, Huyện Chư Sê, Gia Lai