Tìm thấy (481) doanh nghiệp tại Huyện Chư Prông

TRƯỜNG TH VÀ THCS NGUYỄN KHUYẾN

Mã số thuế: 5901154759

Đại diện pháp luật: Đinh Trọng Hiếu

Địa chỉ: Làng Pó, Xã Ia Kly, Huyện Chư Prông, Gia Lai


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHOÁNG SẢN HOÀNG QUỐC VIỆT

Mã số thuế: 5901153882

Đại diện pháp luật: Hoàng Quốc Việt

Địa chỉ: Làng Klả, Xã Ia Mơ, Huyện Chư Prông, Gia Lai


CÔNG TY TNHH HƯNG BẢO NGUYÊN

Mã số thuế: 5901154815

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Đức

Địa chỉ: Làng Đút, Xã Ia Lâu, Huyện Chư Prông, Gia Lai


CÔNG TY TNHH HƯNG BẢO NGUYÊN HAI

Mã số thuế: 5901158256

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Đức

Địa chỉ: Làng Đút, Xã Ia Lâu, Huyện Chư Prông, Gia Lai


CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI KIM NGÂN SƠN

Mã số thuế: 5901159468

Đại diện pháp luật: Đồng Xuân Hải

Địa chỉ: Làng Đê Sơ, Xã Ia Me, Huyện Chư Prông, Gia Lai


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOA MẶT TRỜI GIA LAI

Mã số thuế: 5901155939

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Duy Trinh

Địa chỉ: Làng Xom, Xã Ia Me, Huyện Chư Prông, Gia Lai


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIÊN NGÂN CAO NGUYÊN

Mã số thuế: 5901155921

Đại diện pháp luật: Dương Bảo Tâm

Địa chỉ: Làng Xom, Xã Ia Me, Huyện Chư Prông, Gia Lai


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TIẾN LỘC PHÁT GIA LAI

Mã số thuế: 5901158383

Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Thắng

Địa chỉ: Thôn Grang, Xã Ia Phìn, Huyện Chư Prông, Gia Lai


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGỌC MINH THƯ GIA LAI

Mã số thuế: 5901155953

Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Minh Thư

Địa chỉ: Thôn Bản Tân, Xã Ia Phìn, Huyện Chư Prông, Gia Lai


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN - ANH TRƯƠNG GIA LAI

Mã số thuế: 5901158249

Đại diện pháp luật: Trương Quang Tới

Địa chỉ: Làng Mui, Xã Bình Giáo, Huyện Chư Prông, Gia Lai