Tìm thấy (355) doanh nghiệp tại Huyện Chư Păh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NĂNG LƯỢNG XANH NẬM XUÂN GIA LAI

Mã số thuế: 5901155128

Đại diện pháp luật: Trần Thùy Dung

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Hòa Phú, Huyện Chư Păh, Gia Lai


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NĂNG LƯỢNG XANH HỮU VĂN GIA LAI

Mã số thuế: 5901155135

Đại diện pháp luật: Trần Hữu Văn

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Hòa Phú, Huyện Chư Păh, Gia Lai


TRƯỜNG MẦM NON IAKRENG

Mã số thuế: 5901032609

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Làng Dôch 2, Xã Ia Kreng, Huyện Chư Păh, Gia Lai


TRƯỜNG THCS IAKRENG

Mã số thuế: 5901032535

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Iakreng, Xã Ia Kreng, Huyện Chư Păh, Gia Lai


MÃ ĐĂC TRƯNG XÃ IA KENG

Mã số thuế: 5901018883

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: iakr, Xã Ia Kreng, Huyện Chư Păh, Gia Lai


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỆT QUANG

Mã số thuế: 5900263586

Đại diện pháp luật: Phạm Văn Quang

Địa chỉ: Thôn 9, Xã Nghĩa Hưng, Huyện Chư Păh, Gia Lai


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MẬT ONG T-BEE GIA LAI

Mã số thuế: 5901120728

Đại diện pháp luật: Đoàn Hữu Thắng

Địa chỉ: Thôn7, Xã Nghĩa Hưng, Huyện Chư Păh, Gia Lai


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÀNH MINH TIẾN GIA LAI

Mã số thuế: 5901107607

Đại diện pháp luật: Bùi Văn Thành

Địa chỉ: Thôn 9, Xã Nghĩa Hưng, Huyện Chư Păh, Gia Lai


CÔNG TY TNHH AP BIỂN HỒ

Mã số thuế: 5901107068

Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Huynh

Địa chỉ: Thôn 6 (Quốc lộ 14), Xã Nghĩa Hưng, Huyện Chư Păh, Gia Lai


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XI MĂNG ELECEM

Mã số thuế: 5901106755

Đại diện pháp luật: Bùi Xuân Hải

Địa chỉ: Thôn 9, Xã Nghĩa Hưng, Huyện Chư Păh, Gia Lai