Tìm thấy (882) doanh nghiệp tại Huyện Tháp mười

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ XÂY DỰNG HOÀNG THÔNG

Mã số thuế: 1402154837

Đại diện pháp luật: Ngô Hoàng Thông

Địa chỉ: ấp 3, Xã Đốc Binh Kiều, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp


HỢP TÁC XÃ TRƯỜNG PHÁT

Mã số thuế: 1402152484

Đại diện pháp luật: Huỳnh Thiện Tín

Địa chỉ: ấp 6 Kinh Hội, Xã Trường Xuân, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp


CÔNG TY TNHH ĐIỆN NĂNG LƯỢNG LÊ PHÚ

Mã số thuế: 1402152332

Đại diện pháp luật: Lê Minh Phú

Địa chỉ: ấp 5B, Xã Trường Xuân, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LINH MỸ ANH

Mã số thuế: 1402152357

Đại diện pháp luật: Lê Thị Mỹ Anh

Địa chỉ: Đường Gò Tháp, khóm 3, Thị trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp


HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP LỘC PHÁT

Mã số thuế: 1402152477

Đại diện pháp luật: Phạm Minh Triết

Địa chỉ: ấp 2, Xã Mỹ Hòa, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp


HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP LÁNG BIỂN

Mã số thuế: 1402110244

Đại diện pháp luật: NGUYễN HOàNG THắNG

Địa chỉ: ấp 3, Xã Láng Biển, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp


CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ SẢN XUẤT MÁY NÔNG NGHIỆP THANH LIÊM

Mã số thuế: 1402096617

Đại diện pháp luật: Trần Văn Ngân

Địa chỉ: ấp 3, Xã Láng Biển, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIỆM VÀNG KIM KIM YẾN

Mã số thuế: 1402040075

Đại diện pháp luật: Lê Thị Hoàng Yến

Địa chỉ: ấp 3, Xã Láng Biển, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp


HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT, TIÊU THỤ VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP THANH LIÊM

Mã số thuế: 1401957373

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: ấp 3, Xã Láng Biển, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp


UBND XÃ LÁNG BIỂN

Mã số thuế: 1401872320

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: ấp 3, Xã Láng Biển, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp