Tìm thấy (7) doanh nghiệp tại Huyện Hồng Ngự

XÃ LONG THUẬN_CQT

Mã số thuế: 1402025944

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Long Thuận - Huyện Hồng Ngự - Đồng Tháp, Xã Long Thuận, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp


XÃ LONG THUẬN

Mã số thuế: 1401874367

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Đường Nông Thôn, Xã Long Thuận, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp


VŨ PHƯƠNG

Mã số thuế: 1401619871

Đại diện pháp luật: Nguyễn Phi Bằng

Địa chỉ: ấp Long Thái, Xã Long Khánh B, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp


PHẠM ANH TUẤN

Mã số thuế: 1400895237

Đại diện pháp luật: Phạm Anh Tuấn

Địa chỉ: Chợ Thường Thới, ấp Thượng, Xã Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp


HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HẬU PHÁT

Mã số thuế: 1402064044

Đại diện pháp luật: Trần Văn Côn

Địa chỉ: ấp Bình Hòa Hạ, Xã Thường Thới Hậu B, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp


XÃ THƯỜNG LẠC_CQT

Mã số thuế: 1402025782

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Thương Lạc - Huyện Hồng Ngự - Đồng Tháp, Xã Thương Lạc, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp


XÃ THƯỜNG LẠC

Mã số thuế: 1401874261

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Đường ĐT 841, Xã Thường Lạc, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp