Tìm thấy (118) doanh nghiệp tại Thị Xã Mường Lay

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ -CCT THỊ XÃ MƯỜNG LAY

Mã số thuế: 5600323347

Đại diện pháp luật: Phan Văn Hanh

Địa chỉ: Tổ 4, Phường Sông Đà, Thị xã Mường Lay, Điện Biên


TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ-CCT THỊ XÃ MƯỜNG LAY

Mã số thuế: 5600323322

Đại diện pháp luật: Phan Văn Hanh

Địa chỉ: Tổ 4, Phường Sông Đà, Thị xã Mường Lay, Điện Biên


TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT THỊ XÃ MƯỜNG LAY - PHƯỜNG SÔNG ĐÀ

Mã số thuế: 5600323354

Đại diện pháp luật: Phan Văn Hanh

Địa chỉ: Tổ 4, Phường Sông Đà, Thị xã Mường Lay, Điện Biên


TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT THỊ XÃ MƯỜNG LAY

Mã số thuế: 5600323315

Đại diện pháp luật: Phan Văn Hanh

Địa chỉ: Tổ 4, Phường Sông Đà, Thị xã Mường Lay, Điện Biên


TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT THỊ XÃ MƯỜNG LAY

Mã số thuế: 5600323234

Đại diện pháp luật: Phan Văn Hanh

Địa chỉ: Tổ 4, Phường Sông Đà, Thị xã Mường Lay, Điện Biên


HỢP TÁC XÃ DƯƠNG HẰNG LONG PHÚC

Mã số thuế: 5600294713

Đại diện pháp luật: Lại Thế Dương

Địa chỉ: Tổ 2, Phường Sông Đà, Thị xã Mường Lay, Điện Biên


HỢP TÁC XÃ SƠN HẢI

Mã số thuế: 5600292145

Đại diện pháp luật: Lù Văn Túng

Địa chỉ: Số nhà 282, Tổ 5, Phường Sông Đà, Thị xã Mường Lay, Điện Biên


PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THỊ XÃ MƯỜNG LAY

Mã số thuế: 5600291712

Đại diện pháp luật: Quàng Văn Bình

Địa chỉ: Tổ 4, Phường Sông Đà, Thị xã Mường Lay, Điện Biên


BẢO HIỂM XÃ HỘI THỊ XÃ MƯỜNG LAY

Mã số thuế: 5600284747

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tân

Địa chỉ: Tổ 2, Phường Sông Đà, Thị xã Mường Lay, Điện Biên


CÔNG TY TNHH NGỌC TUỆ TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600276023

Đại diện pháp luật: Bùi Thị Tuệ

Địa chỉ: Tổ 5, Phường Sông Đà, Thị xã Mường Lay, Điện Biên