Tìm thấy (119) doanh nghiệp tại Huyện Mường Nhé

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ SEN THƯỢNG

Mã số thuế: 5600304626

Đại diện pháp luật: Vi Xuân Hưng

Địa chỉ: Bản Sen Thượng, Xã Sen Thượng, Huyện Mường Nhé, Điện Biên


TRƯỜNG MẦM NON HUỔI LẾCH

Mã số thuế: 5600281030

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Huổi Lếch, Xã Huổi Lếch, Huyện Mường Nhé, Điện Biên


UBND XÃ HUỔI LẾCH

Mã số thuế: 5600277429

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Huổi Lếch, Xã Huổi Lếch, Huyện Mường Nhé, Điện Biên


TRƯỜNG PTDT BT THCS LENG SU SÌN

Mã số thuế: 5600296693

Đại diện pháp luật: Khoàng Lòng Tư

Địa chỉ: Bản Suôi Voi, Xã Leng Su Sìn, Huyện Mường Nhé, Điện Biên


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SUỐI VOI MƯỜNG NHÉ

Mã số thuế: 5600272438

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Nổi

Địa chỉ: Bản Suối Voi, Xã Leng Su Sìn, Huyện Mường Nhé, Điện Biên


UBND XÃ LENG SU SÌN

Mã số thuế: 5600235355

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Leng Su Sìn, Xã Leng Su Sìn, Huyện Mường Nhé, Điện Biên


TRƯỜNG TIỂU HỌC LENG SU SÌN

Mã số thuế: 5600231569

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: , Xã Leng Su Sìn, Huyện Mường Nhé, Điện Biên


TRƯỜNG MẦN NON LENG SU SÌN

Mã số thuế: 5600223293

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc

Địa chỉ: Bản Suối Voi, Xã Leng Su Sìn, Huyện Mường Nhé, Điện Biên


HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ SUỐI VOI

Mã số thuế: 5600330337

Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Tú

Địa chỉ: Bản Suối Voi, Xã Leng Su Sìn, Huyện Mường Nhé, Điện Biên


TRƯỜNG PTDT BT THCS NẬM VÌ

Mã số thuế: 5600304753

Đại diện pháp luật: Lê Bảo Khương

Địa chỉ: Bản Nậm Vì, Xã Nậm Vì, Huyện Mường Nhé, Điện Biên