Tìm thấy (177) doanh nghiệp tại Huyện Mường ảng

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP LỘC RỪNG

Mã số thuế: 5600334081

Đại diện pháp luật: Vũ Thị Ngân

Địa chỉ: Bản Co Hắm, Xã ảng nưa, Huyện Mường ảng, Điện Biên


HỢP TÁC XÃ CÂY ĂN QUẢ SẠCH MƯỜNG ẢNG

Mã số thuế: 5600334116

Đại diện pháp luật: Hà Văn Hoan

Địa chỉ: Tổ dân phố 4, Thị Trấn Mường ảng, Huyện Mường ảng, Điện Biên


TRƯỜNG TIỂU HỌC MƯỜNG LẠN

Mã số thuế: 5600275904

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Mường Lạn, Xã Mường Lạn, Huyện Mường ảng, Điện Biên


TRƯỜNG THCS MƯỜNG LẠN

Mã số thuế: 5600275894

Đại diện pháp luật: Lò Văn Phuơng

Địa chỉ: Mường Lạn, Xã Mường Lạn, Huyện Mường ảng, Điện Biên


TRƯỜNG MẦM NON MƯỜNG LẠN

Mã số thuế: 5600251501

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Bản Lạn, Xã Mường Lạn, Huyện Mường ảng, Điện Biên


TRƯỜNG TIỂU HỌC MẶM LỊCH

Mã số thuế: 5600275816

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuyển

Địa chỉ: Xã Nặm Lịch, Xã Nậm Lịch, Huyện Mường ảng, Điện Biên


TRƯỜNG THCS NẶM LỊCH

Mã số thuế: 5600251734

Đại diện pháp luật: Phạm Phúc Nam

Địa chỉ: Bản Lịch Cang, Xã Nậm Lịch, Huyện Mường ảng, Điện Biên


UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ NẶM LỊCH

Mã số thuế: 5600201772

Đại diện pháp luật: Lò Văn Khôm

Địa chỉ: Bản Lịch Cang, Xã Năm Lịch, Huyện Mường ảng, Điện Biên


TRƯƠNG TH XUÂN LAO

Mã số thuế: 5600251540

Đại diện pháp luật: Trần Thái Vinh

Địa chỉ: Xã Xuân Lao, Huyện Mường ảng, Điện Biên


TRƯỜNG MẦM NON XUÂN LAO

Mã số thuế: 5600263673

Đại diện pháp luật: Đào Thị Hoài

Địa chỉ: Bản lao xã Xuân Lao, Xã Xuân Lao, Huyện Mường ảng, Điện Biên