Tìm thấy (178) doanh nghiệp tại Huyện Điện Biên Đông

HỢP TÁC XÃ QUYẾT THẮNG 96

Mã số thuế: 5600304552

Đại diện pháp luật: Vừ A Cháy

Địa chỉ: Bản Tìa Ló, Xã Noong U, Xã Nong U, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN A LỬ ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600275799

Đại diện pháp luật: Phàng A Lử

Địa chỉ: Bản Dư O, Xã Nong U, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC GIƠ

Mã số thuế: 5600274675

Đại diện pháp luật: Giàng Thị Dợ

Địa chỉ: Bản Dư O, Xã Nong U, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên


TRƯỜNG THCS NONG U

Mã số thuế: 5600250191

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Nong U, Xã Nong U, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên


TRƯỜNG TIỂU HỌC TÀ TÉ

Mã số thuế: 5600249615

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Nong U, Xã Nong U, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NONG U

Mã số thuế: 5600240002

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Nong U, Xã Nong U, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên


TRƯỜNG THCS NONG U

Mã số thuế: 5600214002

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: , Xã Nong U, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên


UBND XÃ NONG U

Mã số thuế: 5600213993

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Nong U, Xã Nong U, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên


TRƯỜNG TIỂU HỌC NONG U

Mã số thuế: 5600207206

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Nong U, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên


TRƯỜNG MẦM NON SAO MAI

Mã số thuế: 5600281432

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã keo lôm, Xã Keo Lôm, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên