Tìm thấy (323) doanh nghiệp tại Huyện Tuy Đức

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG T&C

Mã số thuế: 6400424893

Đại diện pháp luật: Thân Văn Cường

Địa chỉ: Thôn 4, Xã Đắk Búk So, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông


CÔNG TY TNHH TD.LAND

Mã số thuế: 6400425061

Đại diện pháp luật: Phạm Văn Chung

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đắk Búk So, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI ĐỨC HOÀNG ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400425093

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Triều

Địa chỉ: Thôn Đắk K'Rung, Xã Quảng Tân, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông


CÔNG TY TNHH MTV XK SX TM VÀ DV LONG HUỆ

Mã số thuế: 6400371923

Đại diện pháp luật: Nguyễn Chí Long

Địa chỉ: Thôn 6, Xã Quảng Tâm, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông


CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ LONG HUỆ

Mã số thuế: 6400408570

Đại diện pháp luật: Hồ Phạm Quốc Bảo

Địa chỉ: Thôn 6, Xã Quảng Tâm, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông


TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI -CCT TUY ĐỨC

Mã số thuế: 6400400733

Đại diện pháp luật: NGUYễN HảI NINH

Địa chỉ: Thôn 4, xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông, Xã Quảng Tâm, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông


TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ -CCT TUY ĐỨC

Mã số thuế: 6400399728

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hải Ninh

Địa chỉ: Thôn 4, xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông, Xã Quảng Tâm, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông


TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT TUY ĐỨC

Mã số thuế: 6400399703

Đại diện pháp luật: NGUYễN HảI NINH

Địa chỉ: Thôn 4, xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông, Xã Quảng Tâm, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông


TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ -CCT TUY ĐỨC

Mã số thuế: 6400399735

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hải Ninh

Địa chỉ: Thôn 4, xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông, Xã Quảng Tâm, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông


CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NÔNG PHÚ

Mã số thuế: 6400398428

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Liêm

Địa chỉ: Thôn 5, Xã Quảng Tâm, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông