Tìm thấy (779) doanh nghiệp tại Huyện Đắk R'Lấp

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI CÔNG BẰNG ĐẮK KA

Mã số thuế: 6400425431

Đại diện pháp luật: Trần Văn Phú

Địa chỉ: thôn 8, Xã Đắk Ru, Huyện Đắk R'Lấp, Đắk Nông


HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ MẦM XANH

Mã số thuế: 6400426749

Đại diện pháp luật: Lê Thanh Tùng

Địa chỉ: Quảng Đạt, Xã Đạo Nghĩa, Huyện Đắk R'Lấp, Đắk Nông


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ AN PHÁT ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400427118

Đại diện pháp luật: Phù Văn Đức

Địa chỉ: Thôn 5, Xã Kiến Thành, Huyện Đắk R'Lấp, Đắk Nông


CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP KIẾN ĐỨC

Mã số thuế: 6400424822

Đại diện pháp luật: Hồ Anh Kiệt

Địa chỉ: Thôn 8, Xã Kiến Thành, Huyện Đắk R'Lấp, Đắk Nông


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HƯNG THỊNH HHTT

Mã số thuế: 6400425632

Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Hoàn

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Kiến Thành, Huyện Đắk R'Lấp, Đắk Nông


CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VẠN PHÚC

Mã số thuế: 6400425689

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Thúy

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Kiến Thành, Huyện Đắk R'Lấp, Đắk Nông


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN LỘC ĐĂK NÔNG

Mã số thuế: 6400426717

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Vĩnh

Địa chỉ: Thôn 5, Xã Nhân Cơ, Huyện Đắk R'Lấp, Đắk Nông


CÔNG TY CỔ PHẦN KLM GROUP

Mã số thuế: 6400425664

Đại diện pháp luật: Trần Duy Khánh

Địa chỉ: Thôn 9, Xã Nhân Cơ, Huyện Đắk R'Lấp, Đắk Nông


TRƯỜNG MẦM NON HAI BÀ TRƯNG

Mã số thuế: 6400426851

Đại diện pháp luật: Dương Thị Hảo

Địa chỉ: Tổ DP 2, Thị trấn Kiến Đức, Huyện Đắk R'Lấp, Đắk Nông


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG - DỊCH VỤ TÂN THỊNH

Mã số thuế: 6400425022

Đại diện pháp luật: Đỗ Phước Lợi

Địa chỉ: Thôn 5, Xã Quảng Tín, Huyện Đắk R'Lấp, Đắk Nông