Tìm thấy (502) doanh nghiệp tại Huyện Đắk Glong

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG HẢI DANO

Mã số thuế: 6400426957

Đại diện pháp luật: Đào Tuấn Vũ

Địa chỉ: Thôn Đắk Nang 1, Xã Đắk Som, Huyện Đắk Glong, Đắk Nông


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NAM TÂY NGUYÊN

Mã số thuế: 6400425209

Đại diện pháp luật: Đinh Trung Kiên

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Đắk Som, Huyện Đắk Glong, Đắk Nông


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIÊN PHÚ ANH

Mã số thuế: 6400426795

Đại diện pháp luật: Đỗ Tuấn Anh

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Quảng Khê, Huyện Đắk Glong, Đắk Nông


CÔNG TY TNHH NHÀ ĐẤT THÀNH SANG - ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400425512

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hương Nguyệt Quế

Địa chỉ: Thôn 4, Xã Quảng Khê, Huyện Đắk Glong, Đắk Nông


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUẢNG HÒA

Mã số thuế: 6400384256

Đại diện pháp luật: Đỗ Ngọc Khanh

Địa chỉ: Thôn 9, Xã Quảng Hoà, Huyện Đắk Glong, Đắk Nông


TRƯỜNG MẪU GIÁO QUẢNG HÒA

Mã số thuế: 6400384263

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Đào

Địa chỉ: Thô 9, Xã Quảng Hoà, Huyện Đắk Glong, Đắk Nông


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHANG ANH ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400366909

Đại diện pháp luật: Vi Văn Thẩm

Địa chỉ: Thôn 8, Xã Quảng Hoà, Huyện Đắk Glong, Đắk Nông


ỦY NHIỆM THU XÃ QUẢNG HÒA

Mã số thuế: 6400330229

Đại diện pháp luật: UNT Xã Quảng Hòa

Địa chỉ: Xã Quảng Hòa, Xã Quảng Hoà, Huyện Đắk Glong, Đắk Nông


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN - SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ QUANG DUNG ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400320069

Đại diện pháp luật: Bùi Văn Quang

Địa chỉ: Thôn 9, Xã Quảng Hoà, Huyện Đắk Glong, Đắk Nông


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CHÂU ANH ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400309717

Đại diện pháp luật: Trương Văn Châu

Địa chỉ: Thôn 6, Quảng Hòa, Xã Quảng Hoà, Huyện Đắk Glong, Đắk Nông