Tìm thấy (244) doanh nghiệp tại Huyện M'ĐrắK

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO GOC TÂY NGUYÊN

Mã số thuế: 6001704673

Đại diện pháp luật: Tăng Ngọc Linh

Địa chỉ: Thôn 06, Xã Ea Riêng, Huyện M'ĐrắK, Đắk Lắk.


BAN PHÁT TRIỂN XÃ CƯ SAN, HUYỆN MĐRAK THUỘC DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN

Mã số thuế: 6001448532

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nhất

Địa chỉ: thôn 7, Xã Cư Sang, Huyện M'ĐrắK, Đắk Lắk


TRƯỜNG MẪU GIÁO TUỔI THƠ

Mã số thuế: 6001422686

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã CưSang, Xã Cư Sang, Huyện M'ĐrắK, Đắk Lắk


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI DƯƠNG HÙNG

Mã số thuế: 6001224162

Đại diện pháp luật: Lê Duy Dương

Địa chỉ: Thôn Tăk Drung, Xã Cư Sang, Huyện M'ĐrắK, Đắk Lắk


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI DỤC HÀ

Mã số thuế: 6001094636

Đại diện pháp luật: Nguyễn Lâm Thị Hà

Địa chỉ: Thôn 8, Xã Cư Sang, Huyện M'ĐrắK, Đắk Lắk


TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ THCS TÔ HIỆU

Mã số thuế: 6001091762

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Thôn 7, xã CưSang, Xã Cư Sang, Huyện M'ĐrắK, Đắk Lắk


TRƯỜNG MẪU GIÁO HOA BAN

Mã số thuế: 6001028954

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Thôn 7, Xã Cư Sang, Huyện M'ĐrắK, Đắk Lắk


UBND XÃ CƯ SAN

Mã số thuế: 6000920199

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: thôn 17, xã Cư San, Huyện M'ĐrắK, Đắk Lắk


BAN PHÁT TRIỂN XÃ EATRANG, HUYỆN MĐRẮK, THUỘC DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN, TỈNH ĐẮK LẮK

Mã số thuế: 6001447426

Đại diện pháp luật: Y Nguôl Byă

Địa chỉ: thôn 2, Xã Ea Trang, Huyện M'ĐrắK, Đắk Lắk


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HWEN HĐƠK

Mã số thuế: 6001177723

Đại diện pháp luật: H Wen Hđơk

Địa chỉ: Buôn Mbơn, Xã Ea Trang, Huyện M'ĐrắK, Đắk Lắk