Tìm thấy (16) doanh nghiệp tại Xã Cư M-gar

CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ ÊATUL

Mã số thuế: 6000181935

Đại diện pháp luật: Y-KANIN HĐƠK

Địa chỉ: Xã Ea Tu, Cư M gar, Huyện Cư M'gar, Đắk Lắk


HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP AGRI-FOODS

Mã số thuế: 6001603668

Đại diện pháp luật: Hồ Văn Danh

Địa chỉ: Buôn Bling, Xã Cư M, gar, Huyện Cư M'gar, Đắk Lắk


CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU HÒA HỢP

Mã số thuế: 6001571977

Đại diện pháp luật: Vũ Đình Hợp

Địa chỉ: Số 85 đường Y Ngông, Buôn Húk B, Xã Cư M, gar, Huyện Cư M'gar, Đắk Lắk


CÔNG TY TNHH ĐỖ MINH UẨN

Mã số thuế: 6001515683

Đại diện pháp luật: Đỗ Minh Uẩn

Địa chỉ: Số nhà 42 Buôn Kna A, Xã Cư M-gar, Huyện Cư M'gar, Đắc Lắc


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI TÁM NGỌC

Mã số thuế: 6001413113

Đại diện pháp luật: Lê Hữu Tám

Địa chỉ: Buôn Bling, Xã Cư M-gar, Huyện Cư M'gar, Đắc Lắc


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU HÙNG PHÁT

Mã số thuế: 6001202708

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Cư M-gar, Huyện Cư M'gar, Đắc Lắc


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG THỊNH

Mã số thuế: 6001099881

Đại diện pháp luật: Trần Duy Hiệp

Địa chỉ: Số 139 đường Y Ngông, Xã Cư M, gar, Huyện Cư M'gar, Đắk Lắk


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI BẰNG HỒNG

Mã số thuế: 6000472821

Đại diện pháp luật: Phạm Văn Bằng

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Cư M, gar, Huyện Cư M'gar, Đắk Lắk


HTX NÔNG NGHIỆP DV THỔ CẨM CƯ MGAR

Mã số thuế: 6000967567

Đại diện pháp luật: H Yum Adrơng

Địa chỉ: Y Ngông, Buôn Ka na, Xã Cư M, gar, Huyện Cư M'gar, Đắk Lắk


CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAM - CHI NHÁNH TÂY NGUYÊN

Mã số thuế: 0303800051-004

Đại diện pháp luật: Quản Đình Gang

Địa chỉ: Buôn KaNa B, Xã Cư M, gar, Huyện Cư M'gar, Đắk Lắk