Tìm thấy (360) doanh nghiệp tại Huyện Cư Kuin

CÔNG TY TNHH MTV ANH HÀO

Mã số thuế: 6001701048

Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Hào

Địa chỉ: Km 12, quốc lộ 27, Xã Ea Ktur, Huyện Cư Kuin, Đắk Lắk.


CÔNG TY TNHH THẢO MỘC NAM

Mã số thuế: 6001701665

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hường

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Ea Ktur, Huyện Cư Kuin, Đắk Lắk.


HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP EA KTUR

Mã số thuế: 6001702186

Đại diện pháp luật: Lê Văn Hồng

Địa chỉ: Thôn 13, Xã Ea Ktur, Huyện Cư Kuin, Đắk Lắk.


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THI CÔNG NƯỚC SẠCH DUY TOÀN

Mã số thuế: 6001704754

Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Toàn

Địa chỉ: Thôn 10, Xã Ea Tiêu, Huyện Cư Kuin, Đắk Lắk.


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - XĂNG DẦU TRƯỜNG HẢI

Mã số thuế: 6001651767

Đại diện pháp luật: Lê Thị Di Loan

Địa chỉ: Thôn 1B, Xã Cư Êwi, Huyện Cư Kuin, Đắk Lắk


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÂY CẢNH THÀNH TRUNG

Mã số thuế: 6001585715

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tâm

Địa chỉ: Thôn 1B, Xã Cư Êwi, Huyện Cư Kuin, Đắk Lắk


TRƯỜNG MẪU GIÁO HOA HỒNG

Mã số thuế: 6001498565

Đại diện pháp luật: Lê Thị Tuyết

Địa chỉ: Thôn 1c, Xã Cư Êwi, Huyện Cư Kuin, Đắk Lắk


UBND XÃ CƯ E WI

Mã số thuế: 6000647616

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Thôn 2, xã Cư E Wi, Xã Cư Êwi, Huyện Cư Kuin, Đắk Lắk


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG GIA ANH

Mã số thuế: 6000639982

Đại diện pháp luật: Nguyễn ANh Linh

Địa chỉ: Thôn 1A, xã Cư Ewi, Huyện Cư Kuin, Đắk Lắk


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÀ PHƯƠNG

Mã số thuế: 6001015507

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hà

Địa chỉ: Thôn 12, Xã Cư êwi, Xã Cư Êwi, Huyện Cư Kuin, Đắk Lắk