Tìm thấy (6,530) doanh nghiệp tại Quận cẩm lệ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÁT PHƯỢNG NHI

Mã số thuế: 0401742954

Đại diện pháp luật: Võ Thị Phượng

Địa chỉ: 657 Trường Chinh, Phường Hoà Phát, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng


CÔNG TY TNHH AMIDO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0401542948

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Đông

Địa chỉ: Lô A181, A183 Lê Đại Hành, Phường Hoà Phát, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng


CÔNG TY TNHH AN BÌNH

Mã số thuế: 0400259945

Đại diện pháp luật: Đặng Xuân Lũy

Địa chỉ: 77, Lê Trọng Tấn, Phường Hoà Phát, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng


CÔNG TY TNHH MTV LÊ HOÀNG BÁCH

Mã số thuế: 0401823579

Đại diện pháp luật: Lê Văn Nam

Địa chỉ: 86 Lê Trọng Tấn, Phường Hoà Phát, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DUYÊN ĐẠI THÀNH

Mã số thuế: 0401741502

Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Trưng

Địa chỉ: Kiệt 185 Lê Trọng Tấn, Tổ 24C, Phường Hoà Phát, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng


CÔNG TY TNHH GIA PHÚ KHANG

Mã số thuế: 0401440505

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bích Ngọc

Địa chỉ: Tổ 30, Phường Hoà Phát, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng


CÔNG TY TNHH NGUYỄN ĐÀO

Mã số thuế: 0400479154

Đại diện pháp luật: Đào Xuân Kỷ

Địa chỉ: 982 Trường Chinh, Phường Hoà Phát, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng


CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SONG LUÂN

Mã số thuế: 0401993210

Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Lớn

Địa chỉ: 191 Phước Tường 1, Phường Hoà Phát, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng


CÔNG TY TNHH MTV NHẤT TRUNG SƠN MEDIA

Mã số thuế: 0401993242

Đại diện pháp luật: Đoàn Thanh Sơn

Địa chỉ: 430 Tôn Đản, Phường Hoà Phát, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng


CÔNG TY TNHH DU LỊCH ANNA TRẦN

Mã số thuế: 0401992425

Đại diện pháp luật: Lê Thị Kim Huệ

Địa chỉ: K858/14 Trường Chinh, Phường Hoà Phát, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng