Tìm thấy (79) doanh nghiệp tại Phường Thới An

CÔNG TY TNHH EMISON

Mã số thuế: 1801643660

Đại diện pháp luật: Trần Huy Sơn

Địa chỉ: 199, KV Thới Thuận, Phường Thới An, Quận Ô Môn, Cần Thơ


CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TÂN LIÊN HƯNG

Mã số thuế: 1801638660

Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Quyền

Địa chỉ: 171, Trần Kiết Tường, KV Thới Hòa, Phường Thới An, Quận Ô Môn, Cần Thơ


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHƯƠNG HẠO KHANG

Mã số thuế: 1801635525

Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Chánh

Địa chỉ: 280/3 Khu Vực Thới Hòa, Phường Thới An, Quận Ô Môn, Cần Thơ


CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ BẢO VỆ - VỆ SINH TÀI TÌNH

Mã số thuế: 1801630460

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tài

Địa chỉ: Số 159, KV Thới Thuận, Phường Thới An, Quận Ô Môn, Cần Thơ


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XĂNG DẦU THỚI AN

Mã số thuế: 1801627683

Đại diện pháp luật: Phan Phạm Trí Trung

Địa chỉ: Kế hẻm nhà thương, đường Trần Kiết Tường, khu vực Thới Trinh, Phường Thới An, Quận Ô Môn, Cần Thơ


CÔNG TY TNHH HỢP TÁC QUỐC TẾ LILY

Mã số thuế: 1801625414

Đại diện pháp luật: Đặng Thị Yến Nhi

Địa chỉ: 293 Trần Kiết Tường, KV Thới Trinh B, Phường Thới An, Quận Ô Môn, Cần Thơ


BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ PHƯỜNG THỚI AN

Mã số thuế: 1801620462

Đại diện pháp luật: NGUYễN HOàNG THôNG

Địa chỉ: 453, Đường Trần Kiết Tường, KV Thới Trinh A, Phường Thới An, Quận Ô Môn, Cần Thơ


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TN68

Mã số thuế: 1801614116

Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Thu Ngân

Địa chỉ: Số 220, Trần Kiết Tường, Khu vực Thới Hòa, Phường Thới An, Quận Ô Môn, Cần Thơ


CÔNG TY TNHH SÁU ÂY

Mã số thuế: 1801613112

Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Hóa

Địa chỉ: 153 KV Thới Thuận, Phường Thới An, Quận Ô Môn, Cần Thơ


CÔNG TY TNHH VẬN TẢI QUANG TƯỜNG

Mã số thuế: 1801611549

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tùng

Địa chỉ: 80, Khu vực Thới Phong A, Phường Thới An, Quận Ô Môn, Cần Thơ