Tìm thấy (27) doanh nghiệp tại Xã Định Môn

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP - ĐỒNG TÂM

Mã số thuế: 1801687435

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiền

Địa chỉ: ấp Định Khánh A, Xã Định Môn, Huyện Thới Lai, Cần Thơ


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HKT

Mã số thuế: 1801551949

Đại diện pháp luật: Lê Bé Hai

Địa chỉ: Số 330, ấp Định Phước, Xã Định Môn, Huyện Thới Lai, Cần Thơ


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TIỆM VÀNG HOÀI THANH

Mã số thuế: 1801642466

Đại diện pháp luật: Phạm Hoài Thanh

Địa chỉ: ấp Định Mỹ, Xã Định Môn, Huyện Thới Lai, Cần Thơ


CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU NHƯ THỦY

Mã số thuế: 1801613031

Đại diện pháp luật: Từ Thị Thu Thủy

Địa chỉ: ấp Định Hòa B, Xã Định Môn, Huyện Thới Lai, Cần Thơ


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DỊCH VỤ ÁNH XUÂN

Mã số thuế: 1801599549

Đại diện pháp luật: Lê ánh Xuân

Địa chỉ: ấp Định Thành, Xã Định Môn, Huyện Thới Lai, Cần Thơ


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUÂN THANH QUANG

Mã số thuế: 1801576301

Đại diện pháp luật: Phạm Thành Đàn

Địa chỉ: 159, ấp Định Phước, Xã Định Môn, Huyện Thới Lai, Cần Thơ


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LỘC HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 1801552438

Đại diện pháp luật: Đỗ Thanh Vinh

Địa chỉ: Cạnh số 629, ấp Định Mỹ, Xã Định Môn, Huyện Thới Lai, Cần Thơ


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAY MẶC NHẤT HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 1801513559

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng

Địa chỉ: Số 75, ấp Định Hoà A, Xã Định Môn, Huyện Thới Lai, Cần Thơ


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỲNH QUỐC HUY

Mã số thuế: 1801474282

Đại diện pháp luật: Huỳnh Minh Ngôn

Địa chỉ: 9/1 ấp Định Phước, Xã Định Môn, Huyện Thới Lai, Cần Thơ


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU HUỲNH QUÂN

Mã số thuế: 1801473761

Đại diện pháp luật: Từ Thị Lệ Thủy

Địa chỉ: ấp Định Mỹ, Xã Định Môn, Huyện Thới Lai, Cần Thơ