Tìm thấy (575) doanh nghiệp tại Huyện Ngọc Hiển

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÀ MÁY CÁN TÔN CHÍ TOÀN

Mã số thuế: 2001337190

Đại diện pháp luật: Từ Văn Thể

Địa chỉ: Khóm 4, Thị Trấn Rạch Gốc, Huyện Ngọc Hiển, Cà Mau


CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÊ PHI SƠN

Mã số thuế: 2001339303

Đại diện pháp luật: Lê Phi Sơn

Địa chỉ: ấp Tắc Biển, Xã Viên An Đông, Huyện Ngọc Hiển, Cà Mau


HỢP TÁC XÃ THÀNH TÂM

Mã số thuế: 2001341084

Đại diện pháp luật: Mai Hoài Thơm

Địa chỉ: ấp Bà Khuê, Xã Viên An, Huyện Ngọc Hiển, Cà Mau


DNTN LÝ MINH SỰ

Mã số thuế: 2001286958

Đại diện pháp luật: Lý Minh Sự

Địa chỉ: Khóm 7, Thị Trấn Rạch Gốc, Huyện Ngọc Hiển, Cà Mau


CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC VÀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN THÀNH LẬP

Mã số thuế: 2001313672

Đại diện pháp luật: Trương Thành Lập

Địa chỉ: Khóm 1, Thị Trấn Rạch Gốc, Huyện Ngọc Hiển, Cà Mau


CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC VÀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN BIỂN HAI BÌNH

Mã số thuế: 2001313023

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sử

Địa chỉ: Khóm 1, Thị Trấn Rạch Gốc, Huyện Ngọc Hiển, Cà Mau


CÔNG TY TNHH MTV CHÍ TOÀN NGỌC HIỂN

Mã số thuế: 2001307767

Đại diện pháp luật: Từ Văn Toàn

Địa chỉ: Khóm 4, Thị Trấn Rạch Gốc, Huyện Ngọc Hiển, Cà Mau


TÀI QUẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT NGỌC HIỂN

Mã số thuế: 2001305248

Đại diện pháp luật: Trần Tuấn Kiệt

Địa chỉ: Khóm 8, Thị Trấn Rạch Gốc, Huyện Ngọc Hiển, Cà Mau


TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ-CCT NGỌC HIỂN

Mã số thuế: 2001305329

Đại diện pháp luật: Trần Tuấn Kiệt

Địa chỉ: Khóm 8, Thị Trấn Rạch Gốc, Huyện Ngọc Hiển, Cà Mau


TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI-CCT NGỌC HIỂN

Mã số thuế: 2001305304

Đại diện pháp luật: Trần Tuấn Kiệt

Địa chỉ: Khóm 8, Thị Trấn Rạch Gốc, Huyện Ngọc Hiển, Cà Mau