Tìm thấy (679) doanh nghiệp tại Huyện Năm Căn

CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẮP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG KHANG ÂN

Mã số thuế: 2001337440

Đại diện pháp luật: Du Quốc Chính

Địa chỉ: Khóm 7, Thị trấn Năm Căn, Huyện Năm Căn, Cà Mau


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MỸ LẠC

Mã số thuế: 2001251200

Đại diện pháp luật: Trần Thị Mỹ Lạc

Địa chỉ: ấp Trại Lưới B, Xã Lâm Hải, Huyện Năm Căn, Cà Mau


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÔM GIỐNG HẢI LONG CÀ MAU

Mã số thuế: 2001154479

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Tại

Địa chỉ: ấp Xẻo Lớn, xã Lâm Hải, Xã Lâm Hải, Huyện Năm Căn, Cà Mau


XÃ LÂM HẢI

Mã số thuế: 2001105591

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Lâm Hải, Xã Lâm Hải, Huyện Năm Căn, Cà Mau


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÔM SÚ GIỐNG LÂM HẢI

Mã số thuế: 2001051258

Đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Thống

Địa chỉ: ấp Xẻo Lớn, Xã Lâm Hải, Huyện Năm Căn, Cà Mau


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 9 ĐẦY

Mã số thuế: 2001020676

Đại diện pháp luật: Lê Ngọc Đầy

Địa chỉ: ấp Trường Đức, xã Lâm Hải, Xã Lâm Hải, Huyện Năm Căn, Cà Mau


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SX TM GIỐNG THỦY SẢN CHẤT LƯỢNG CAO - NHƯ NGỌC

Mã số thuế: 2001018331

Đại diện pháp luật: Lâm Hồng Sơn

Địa chỉ: ấp Xẻo Lớn, xã Lâm Hải, Xã Lâm Hải, Huyện Năm Căn, Cà Mau


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIỐNG THỦY SẢN VƯỢT THỜI GIAN

Mã số thuế: 2001004201

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đảm

Địa chỉ: ấp Xẻo Lớn, xã Lâm Hải, Xã Lâm Hải, Huyện Năm Căn, Cà Mau


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIỐNG THỦY SẢN TRƯỜNG GIANG

Mã số thuế: 2000989884

Đại diện pháp luật: Nguyễn Trường Giang

Địa chỉ: ấp Xẻo Lớn, xã Lâm Hải, Xã Lâm Hải, Huyện Năm Căn, Cà Mau


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HẢI DƯƠNG

Mã số thuế: 2000756537

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Dũng

Địa chỉ: ấp Xẻo Lớn, Xã Lâm Hải, Huyện Năm Căn, Cà Mau