Tìm thấy (882) doanh nghiệp tại Huyện Đầm Dơi

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI TIẾN DẠT

Mã số thuế: 2001341239

Đại diện pháp luật: Tiết Vĩ Tuyến

Địa chỉ: ấp Hiệp Hòa, Xã Ngọc Chánh, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau


CÔNG TY TNHH NHIÊN LIỆU GÀNH HÀO

Mã số thuế: 2001336197

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Minh

Địa chỉ: Tổ 1, ấp Lưu Hoa Thanh, Xã Tân Thuận, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau


HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT MUỐI TÂN THUẬN

Mã số thuế: 2001336662

Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Lai

Địa chỉ: ấp Lưu Hoa Thanh, Xã Tân Thuận, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau


CÔNG TY TNHH ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ĐẦM DƠI

Mã số thuế: 2001339399

Đại diện pháp luật: Huỳnh Dương Khang

Địa chỉ: ấp Thuận Hòa, Xã Tân Đức, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau


CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ THỦY SẢN TIẾN THÀNH

Mã số thuế: 2001336817

Đại diện pháp luật: Trương Nhựt Thành

Địa chỉ: ấp Tân Thành, Xã Tân Duyệt, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau


DOANH NGHIỆP TN THỦY SẢN DUY HẢO

Mã số thuế: 2001180454

Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Hảo

Địa chỉ: Số 12, ấp Trung Cang, Xã Tân Trung, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 250

Mã số thuế: 2001315052

Đại diện pháp luật: Ngô Quốc Lập

Địa chỉ: Số 319, ấp Thành Vọng, Xã Tân Trung, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIANG CHÂU CÀ MAU

Mã số thuế: 2001264785

Đại diện pháp luật: Lê Văn Châu

Địa chỉ: ấp Trung Cang, Xã Tân Trung, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau


VL XÃ TÂN TRUNG (P7)

Mã số thuế: 2001214287

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Tân Trung, Xã Tân Trung, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau


DOANH NGHIỆP TN THỦY SẢN THANH TÙNG

Mã số thuế: 2001129190

Đại diện pháp luật: Bùi Thanh Tùng

Địa chỉ: Số 303, Thành Vọng, Xã Tân Trung, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau