Tìm thấy (218) doanh nghiệp tại Huyện Vĩnh Thạnh

TRƯỜNG MẦM NON VĨNH THUẬN

Mã số thuế: 4101338480

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hiền

Địa chỉ: Làng 2, Xã Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định


TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ VĨNH THUẬN

Mã số thuế: 4101050646

Đại diện pháp luật: Đỗ Công Định

Địa chỉ: Làng 2, Xã Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định


UBND XÃ VĨNH THUẬN

Mã số thuế: 4100928857

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định


CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO ĐỨC AN VĨNH THẠNH AGRITECH

Mã số thuế: 4101570275

Đại diện pháp luật: Văn Tuấn Vũ

Địa chỉ: Thôn An Nội, Xã Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định


CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI VĨNH THẠNH

Mã số thuế: 4100730166

Đại diện pháp luật: Phan Công Chuẩn

Địa chỉ: Thôn Định Thiền, Thị trấn Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định


CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP MINH QUÂN

Mã số thuế: 4101544613

Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Nhựt

Địa chỉ: Khu phố Định Tố, Thị trấn Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định


CÔNG TY TNHH THÁP BẠC

Mã số thuế: 4101540023

Đại diện pháp luật: Lê Ngọc Hồ Nguyên

Địa chỉ: Thôn Định Tố, Thị trấn Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định


QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ

Mã số thuế: 4101535150

Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Sơn

Địa chỉ: Thôn Định Tân, Thị trấn Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định


QUẢN LÝ THU BẰNG BIÊN LAI

Mã số thuế: 4101535129

Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Sơn

Địa chỉ: Thôn Định Tân, Thị trấn Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định


QUẢN LÝ THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT

Mã số thuế: 4101535136

Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Sơn

Địa chỉ: Thôn Định Tân, Thị trấn Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định