Tìm thấy (739) doanh nghiệp tại Huyện Mỏ Cày Nam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HOÀNG KIM CHI

Mã số thuế: 1300971702

Đại diện pháp luật: Cao Văn Trí

Địa chỉ: ấp Hội Thành (thửa đất số 2356, tờ bản đồ số 01), Xã Tân Hội, Huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT KHẨU DỪA THẢO SƯƠNG

Mã số thuế: 1300946689

Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Sương

Địa chỉ: ấp Tân Lộc (thửa đất số 2810, tờ bản đồ số 1), Tổ NDTQ số 4, Xã Tân Hội, Huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre


MÃ SỐ THUẾ CT VĂN PHÒNG CCT

Mã số thuế: 1300915810

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: ấp Phú Quới, Xã Tân Hội, Huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre


MÃ SỐ THUẾ XỬ LÝ CT- TÂN HỘI

Mã số thuế: 1300914905

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Tân Hội, Xã Tân Hội, Huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre


BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN MỎ CÀY NAM

Mã số thuế: 1300826335

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Ron

Địa chỉ: ấp Phú Quới, Xã Tân Hội, Huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre


CHI CỤC THỐNG KÊ HUYỆN MỎ CÀY NAM

Mã số thuế: 1300825130

Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Thanh

Địa chỉ: ấp Phú Quới, Xã Tân Hội, Huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI - XUẤT NHẬP KHẨU TÂN THÀNH HÒA

Mã số thuế: 1300668713

Đại diện pháp luật: Lâm Như Ngọc

Địa chỉ: ấp Tân Lộc (thửa đất số 3650, tờ bản đồ số 01), Xã Tân Hội, Huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ COCOVINA

Mã số thuế: 1300662119

Đại diện pháp luật: Dương Phước Dự

Địa chỉ: ấp Hội Thành, Xã Tân Hội, Huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CẤP THOÁT NƯỚC MỎ CÀY

Mã số thuế: 1300653530

Đại diện pháp luật: Nguyễn Phú Hiền

Địa chỉ: ấp Phú Quới (thửa đất số 460, tờ bản đồ số 09), Xã Tân Hội, Huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XUẤT NHẬP KHẨU TRUNG HÀN

Mã số thuế: 1300591958

Đại diện pháp luật: Zhou Zunhan

Địa chỉ: ấp Vĩnh Hòa (thửa đất số 318, 341, 342,314 tờ bản đồ số 16;, Xã Tân Hội, Huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre