Tìm thấy (347) doanh nghiệp tại Huyện Hồng Dân

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VŨ ANH BẠC LIÊU

Mã số thuế: 1900668994

Đại diện pháp luật: Trần Vũ Anh

Địa chỉ: ấp Nhà Lầu II, Xã Ninh Thạnh Lợi A, Huyện Hồng Dân, Bạc Liêu


CHÙA PHƯỚC HƯNG

Mã số thuế: 1900668779

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nương

Địa chỉ: Kinh Xáng, Xã Lộc Ninh, Huyện Hồng Dân, Bạc Liêu


HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP THẠNH PHÁT

Mã số thuế: 1900668225

Đại diện pháp luật: Phạm Thái Ngọc

Địa chỉ: ấp Ninh Thạnh I, Xã Ninh Hòa, Huyện Hồng Dân, Bạc Liêu


HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP AN KHANG

Mã số thuế: 1900668218

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Khang

Địa chỉ: ấp Ninh Chài, Xã Ninh Quới A, Huyện Hồng Dân, Bạc Liêu


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MINH CHÂU BẠC LIÊU

Mã số thuế: 1900626433

Đại diện pháp luật: Trần úc Châu

Địa chỉ: ấp Nhà Lầu 2, Xã Ninh Thạnh Lợi A, Huyện Hồng Dân, Bạc Liêu


TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÀ LẦU

Mã số thuế: 1900613956

Đại diện pháp luật: Võ Thanh Tuấn

Địa chỉ: ấp Nhà Lầu II, Xã Ninh Thạnh Lợi A, Huyện Hồng Dân, Bạc Liêu


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRẦN TƯỢNG

Mã số thuế: 1900442806

Đại diện pháp luật: Trần Văn Tượng

Địa chỉ: ấp Nhà Lầu II, Xã Ninh Thạnh Lợi A, Huyện Hồng Dân, Bạc Liêu


TRƯỜNG MẦN NON SƠN CA

Mã số thuế: 1900441827

Đại diện pháp luật: Trần Thị Thu

Địa chỉ: ấp Nhà Lầu II, Xã Ninh Thạnh Lợi A, Huyện Hồng Dân, Bạc Liêu


TRƯỜNG TIỂU HỌC - THCS NGUYỄN AN NINH

Mã số thuế: 1900417415

Đại diện pháp luật: Danh Cường

Địa chỉ: ấp Nhà Lầu II, Xã Ninh Thạnh Lợi A, Huyện Hồng Dân, Bạc Liêu


UBND XÃ NINH THẠNH LỢI A

Mã số thuế: 1900417101

Đại diện pháp luật: UBND Xã Ninh Thạnh Lợi A

Địa chỉ: ấp Nhà Lầu II, Xã Ninh Thạnh Lợi A, Huyện Hồng Dân, Bạc Liêu