Tìm thấy (816) doanh nghiệp tại Huyện Lục Ngạn

HỢP TÁC XÃ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG XANH XÃ PHONG VÂN

Mã số thuế: 2400897204

Đại diện pháp luật: Vi Văn Tham

Địa chỉ: Thôn Vựa Ngoài, Xã Phong Vân, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang


HỢP TÁC XÃ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG XÃ PHƯỢNG SƠN

Mã số thuế: 2400894355

Đại diện pháp luật: Hà Quang Tiến

Địa chỉ: Thôn Chể, Xã Phượng Sơn, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang


CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NÔNG LÂM SẢN BẮC GIANG

Mã số thuế: 2400894958

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thìn

Địa chỉ: Thôn Trại Mật, Xã Tân Quang, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang


HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP CƯỜNG THỊNH LỤC NGẠN

Mã số thuế: 2400897194

Đại diện pháp luật: Lâm Văn Học

Địa chỉ: Thôn Họ, Xã Kiên Lao, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang


HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ CHĂN NUÔI LỤC NGẠN

Mã số thuế: 2400894299

Đại diện pháp luật: Ngô Văn Khải

Địa chỉ: Thôn Cả, Xã Phong Minh, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang


CÔNG TY TNHH BÌNH AN MOTOR

Mã số thuế: 2400897980

Đại diện pháp luật: Lê Anh Tuấn

Địa chỉ: 106 Tổ dân phố Trường Chinh, Thị trấn Chũ, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG MINH THÀNH

Mã số thuế: 2400897998

Đại diện pháp luật: Trịnh Xuân Chung

Địa chỉ: Thôn Tân Thành, Xã Kiên Thành, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang


HỢP TÁC XÃ MỲ CHŨ DẬU ANH

Mã số thuế: 2400894098

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kiều Anh

Địa chỉ: Thôn Cảnh, Xã Nam Dương, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang


CÔNG TY TNHH NAM DƯƠNG QUANG TRUNG

Mã số thuế: 2400896899

Đại diện pháp luật: Tạ Văn Giản

Địa chỉ: Thôn Thủ Dương, Xã Nam Dương, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang


CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI BẢO NAM

Mã số thuế: 2400894429

Đại diện pháp luật: Trương Văn Thịnh

Địa chỉ: Thôn Giành Cũ, Xã Quý Sơn, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang