Tìm thấy (23,991) doanh nghiệp tại Long An

UBND XÃ THẠNH TRỊ (PHÍ)

Mã số thuế: 1101804873

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: ấp 2, Xã Thạnh Trị, Thị xã Kiến Tường, Long An


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRẦN VĂN GIÀU

Mã số thuế: 1101799091

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: ., Xã Thạnh Trị, Thị xã Kiến Tường, Long An


TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠNH TRỊ

Mã số thuế: 1101799101

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: ., Xã Thạnh Trị, Thị xã Kiến Tường, Long An


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÁM CÒ KT

Mã số thuế: 1101760288

Đại diện pháp luật: Văn Công Tám

Địa chỉ: 652 ấp 3, Xã Thạnh Trị, Thị xã Kiến Tường, Long An


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÕ TẤN TỶ

Mã số thuế: 1101678989

Đại diện pháp luật: Võ Tấn Tỷ

Địa chỉ: 104, ấp 3, Xã Thạnh Trị, Thị xã Kiến Tường, Long An


TRƯỜNG MẪU GIÁO ÁNH DƯƠNG

Mã số thuế: 1101468251

Đại diện pháp luật: Ngũ Lăng Vân

Địa chỉ: Cụm dân cư ấp 2, Xã Thạnh Trị, Thị xã Kiến Tường, Long An


TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ THẠNH TRỊ

Mã số thuế: 1100938779

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: ấp 2, Xã Thạnh Trị, Thị xã Kiến Tường, Long An


UBND XÃ THẠNH TRỊ

Mã số thuế: 1100185557

Đại diện pháp luật: Ngô Văn Nùng

Địa chỉ: ấp 2, Xã Thạnh Trị, Thị xã Kiến Tường, Long An


CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV NGỌC MỸ T&G

Mã số thuế: 1100835195-001

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Giã

Địa chỉ: Số 308, ấp 1, Xã Thạnh Trị, Thị xã Kiến Tường, Long An


CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SẢN XUẤT PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT VẠN TIẾN PHÁT TỈNH LONG AN

Mã số thuế: 0314226304-009

Đại diện pháp luật: Phù Mỹ Linh

Địa chỉ: Số 186, ấp 1, Xã Thạnh Trị, Thị xã Kiến Tường, Long An