Tìm thấy (16,552) doanh nghiệp tại Lâm Đồng

CÔNG TY TNHH HỒNG THÁI 37

Mã số thuế: 5801404677

Đại diện pháp luật: Phạm Hồng Thái

Địa chỉ: Thôn Păng Dung, Xã Đạ K Nàng, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng


HỢP TÁC XÃ LABA BANANA ĐẠ KNÀNG

Mã số thuế: 5801387781

Đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Phương

Địa chỉ: Thôn Đạ Mur, Xã Đạ K Nàng, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng


HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ĐẠ KNÀNG

Mã số thuế: 5801370555

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cảnh

Địa chỉ: Thôn Đạ Knàng, Đạ Knàng, Xã Đạ K Nàng, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHẬT BẰNG

Mã số thuế: 5801347718

Đại diện pháp luật: Đặng Quang Bằng

Địa chỉ: THôN Đạ SơN, Xã Đạ K Nàng, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU MẠNH HOÀNG

Mã số thuế: 5801339795

Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Hoàn

Địa chỉ: Thôn Păng Dung, Xã Đạ K Nàng, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng


CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN HOÀI PHƯƠNG

Mã số thuế: 5801325471

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoài Phương

Địa chỉ: Thôn Đạ Mun, Xã Đạ K Nàng, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DŨNG - PHƯƠNG LÂM ĐỒNG

Mã số thuế: 5801314127

Đại diện pháp luật: Đặng Thị Hoài Phương

Địa chỉ: Thôn Đạ Sơn, Xã Đạ K Nàng, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TẤN HIỆP PHÁT

Mã số thuế: 5801302241

Đại diện pháp luật: Trần Thị Ngọc Xuân

Địa chỉ: Thôn Trung Tâm, Xã Đạ K Nàng, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THANH VIẾT

Mã số thuế: 5801291423

Đại diện pháp luật: Mai Văn Viết

Địa chỉ: Thôn Đạ K Nàng, Xã Đạ K Nàng, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng


CÔNG TY TNHH PHẠM HOÀNG LINH CHI

Mã số thuế: 5801252368

Đại diện pháp luật: Phạm Viết Hà

Địa chỉ: Thôn Đạ Mun, Xã Đạ K Nàng, Huyện Đam Rông, Lâm Đồng