Tìm thấy (3,895) doanh nghiệp tại Lai Châu

HỢP TÁC XÃ ĐẰNG GIANG

Mã số thuế: 6200102835

Đại diện pháp luật: Nguyễn Trường Giang

Địa chỉ: Bản Nậm Chà, Xã Nậm Chà, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu


TRƯỜNG MẦM NON NẬM CHÀ

Mã số thuế: 6200091559

Đại diện pháp luật: Đinh Thị Kim Chung

Địa chỉ: Bản Nậm Chà, Xã Nậm Chà, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu


TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ THCS NẬM CHÀ

Mã số thuế: 6200091541

Đại diện pháp luật: Ngô Trọng Nam

Địa chỉ: Bản Nậm Chà, Xã Nậm Chà, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu


TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC NẬM CHÀ

Mã số thuế: 6200091566

Đại diện pháp luật: Lê Đình Chuyền

Địa chỉ: Bản Nậm Chà, Xã Nậm Chà, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu


TRƯỜNG MẦM NON TRUNG CHẢI

Mã số thuế: 6200088806

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Trung Chải, Xã Trung Chải, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu


TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC TRUNG CHẢI

Mã số thuế: 6200088813

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Trung Chải, Xã Trung Chải, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu


TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ THCS TRUNG CHẢI

Mã số thuế: 6200085097

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Trung Chải, Xã Trung Chải, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu


TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC NẬM PÌ

Mã số thuế: 6200091728

Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Thành

Địa chỉ: Nậm Pì, Xã Nậm Pì, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu


TRƯỜNG MẦM NON XÃ NẬM PÌ

Mã số thuế: 6200088838

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Nậm Pì, Xã Nậm Pì, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu


TRƯỜNG PTDTBT THCS NẬM PÌ

Mã số thuế: 6200088764

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Bản Nậm Pì, Xã Nậm Pì, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu