Tìm thấy (618) doanh nghiệp tại Huyện Tân Hiệp

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HUY QUANG TÂN HIỆP

Mã số thuế: 1702110478

Đại diện pháp luật: Trần Huy Quang

Địa chỉ: Số 374, ấp Tân Hòa B, Xã Tân Hoà, Huyện Tân Hiệp, Kiên Giang


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN G O L D S T A R CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP

Mã số thuế: 1702047875

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thuỳ Trang

Địa chỉ: Số 53, tổ 17, ấp Tân Hà B, Xã Tân Hoà, Huyện Tân Hiệp, Kiên Giang


TRƯỜNG MẪU GIÁO TÂN HOÀ

Mã số thuế: 1701980013

Đại diện pháp luật: Võ Thị Tú Khoa

Địa chỉ: ấp Tân Hoà B, Xã Tân Hoà, Huyện Tân Hiệp, Kiên Giang


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HƯƠNG LÝ KIÊN GIANG

Mã số thuế: 1701978656

Đại diện pháp luật: Phan Thành Tâm

Địa chỉ: Tổ 4, ấp Tân Thành, Xã Tân Hoà, Huyện Tân Hiệp, Kiên Giang


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XUÂN THÀNH PHÚ

Mã số thuế: 1701961684

Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Trình

Địa chỉ: Tổ 18, ấp Tân Hà B, Xã Tân Hoà, Huyện Tân Hiệp, Kiên Giang


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI HIỆP THÀNH DŨNG

Mã số thuế: 1701903298

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiệp

Địa chỉ: Số 29, ấp Tân Hà B, Xã Tân Hoà, Huyện Tân Hiệp, Kiên Giang


TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HÒA 2

Mã số thuế: 1700732314

Đại diện pháp luật: Lý Văn Hậu

Địa chỉ: ấp Tân Hòa B, Xã Tân Hòa, Xã Tân Hoà, Huyện Tân Hiệp, Kiên Giang


TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HÒA 1

Mã số thuế: 1700518737

Đại diện pháp luật: Tống Anh Tuấn

Địa chỉ: ấp Tân hà B, Xã Tân Hòa, Xã Tân Hoà, Huyện Tân Hiệp, Kiên Giang


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN HÒA

Mã số thuế: 1700518575

Đại diện pháp luật: Đặng Thị Oanh

Địa chỉ: ấp Tân Hà B, Xã Tân Hòa, Xã Tân Hoà, Huyện Tân Hiệp, Kiên Giang


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XUÂN THÀNH

Mã số thuế: 1700459471

Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Chí

Địa chỉ: Số 2, tổ 18, ấp Tân Hà B, Xã Tân Hoà, Huyện Tân Hiệp, Kiên Giang