Tìm thấy (428) doanh nghiệp tại Huyện Mai Châu

HỢP TÁC XÃ CHƯƠNG THUẬT

Mã số thuế: 5400508478

Đại diện pháp luật: Đinh Văn Thuật

Địa chỉ: Xóm Diềm, Xã Tân Dân, Huyện Mai Châu, Hòa Bình


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ TÂN DÂN

Mã số thuế: 5400480014

Đại diện pháp luật: Hà Văn Quyết

Địa chỉ: Xóm Tôm, Xã Tân Dân, Huyện Mai Châu, Hòa Bình


TRƯỜNG MẦM NON XÃ TÂN DÂN

Mã số thuế: 5400479996

Đại diện pháp luật: Đinh Thị Quyên

Địa chỉ: Xóm Diềm 2, Xã Tân Dân, Huyện Mai Châu, Hòa Bình


TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ TÂN DÂN

Mã số thuế: 5400480007

Đại diện pháp luật: Lường Văn Cắm

Địa chỉ: Xóm Tôm, Xã Tân Dân, Huyện Mai Châu, Hòa Bình


UBND XÃ TÂN DÂN

Mã số thuế: 5400192094

Đại diện pháp luật: Bùi Thanh Điển

Địa chỉ: UBND Xã Tân Dân, Xã Tân Dân, Huyện Mai Châu, Hòa Bình


UNT XÃ TÂN DÂN

Mã số thuế: 5400192094-001

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: UBND xã Tân Dân, Xã Tân Dân, Huyện Mai Châu, Hòa Bình


TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ PÙ BIN

Mã số thuế: 5400470640

Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Sơn

Địa chỉ: Xóm Nà Phặt, Xã Pù Pin, Huyện Mai Châu, Hòa Bình


TRƯỜNG MẦM NON XÃ PÙ BIN

Mã số thuế: 5400468641

Đại diện pháp luật: Hà Thị Vân

Địa chỉ: Xóm Nà Phặt, Xã Pù Pin, Huyện Mai Châu, Hòa Bình


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ PÙ BIN

Mã số thuế: 5400468634

Đại diện pháp luật: Hà Công Đạt

Địa chỉ: Xóm Nà Phặt, Xã Pù Pin, Huyện Mai Châu, Hòa Bình


UBND XÃ PÙ BIN

Mã số thuế: 5400190770

Đại diện pháp luật: Lò Thanh Toa

Địa chỉ: UBND Xã Pù Pin, Xã Pù Pin, Huyện Mai Châu, Hòa Bình