Tìm thấy (503) doanh nghiệp tại Huyện Lạc Sơn

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS NGỌC LÂU

Mã số thuế: 5400480656

Đại diện pháp luật: Trần Việt Thắng

Địa chỉ: Xóm Hầu 3, Xã Ngọc Lâu, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình


BAN PHÁT TRIỂN XÃ NGỌC LÂU

Mã số thuế: 5400477413

Đại diện pháp luật: BùI THị THU

Địa chỉ: Xã Ngọc Lâu, Xã Ngọc Lâu, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình


TRƯỜNG MẦM NON XÃ NGỌC LÂU

Mã số thuế: 5400471570

Đại diện pháp luật: Bùi Thị Chánh

Địa chỉ: Xã Hầu III, Xã Ngọc Lâu, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ANH TUẤN LẠC SƠN

Mã số thuế: 5400415907

Đại diện pháp luật: Bùi Anh Tuấn

Địa chỉ: Nhà ông Bùi Văn Hùng, xóm Hầu Ba, Xã Ngọc Lâu, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ NGỌC LÂU

Mã số thuế: 5400367724

Đại diện pháp luật: Bùi văn Hùng

Địa chỉ: Xóm Hầu III, Xã Ngọc Lâu, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình


TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ NGỌC LÂU

Mã số thuế: 5400367139

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thuỷ

Địa chỉ: Ngọc Lâu, Xã Ngọc Lâu, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình


CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THÁI HÒA HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400307179

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn An

Địa chỉ: Xóm Xê 3, Xã Ngọc Lâu, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình


UBND XÃ NGỌC LÂU HUYỆN LAC SƠN

Mã số thuế: 5400191943

Đại diện pháp luật: Bùi Trọng Tây

Địa chỉ: Xã Ngọc lâu, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình


UNT- UBND XÃ NGỌC LÂU HUYỆN LAC SƠN

Mã số thuế: 5400191943-001

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Ngọc lâu, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình


HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP XÃ NGỌC LÂU

Mã số thuế: 5400514217

Đại diện pháp luật: Bùi Thị Oanh

Địa chỉ: Xóm Hầu 3, xã Ngọc Lâu, Xã Ngọc Lâu, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình