Tìm thấy (365) doanh nghiệp tại Huyện Đà Bắc

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ HIỀN LƯƠNG

Mã số thuế: 5400500013

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hùng Kiên

Địa chỉ: Xóm Doi, Xã Hiền Lương, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình


CÔNG TY TNHH THỦY SẢN MAVIN HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400498075

Đại diện pháp luật: Ngô Phú Thỏa

Địa chỉ: Thôn Dưng, Xã Hiền Lương, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình


TRƯỜNG MẦM NON HIỀN LƯƠNG

Mã số thuế: 5400460466

Đại diện pháp luật: Quách Thị Khanh

Địa chỉ: Xóm Doi, Xã Hiền Lương, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình


TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỀN LƯƠNG

Mã số thuế: 5400459661

Đại diện pháp luật: Vũ Thị Huyền

Địa chỉ: Xóm Roi, Xã Hiền Lương, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình


HTX DỊCH VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NÔNG, LÂM NGHIỆP HIỀN LƯƠNG

Mã số thuế: 5400454984

Đại diện pháp luật: Xa Văn Huy

Địa chỉ: Xóm Doi, Xã Hiền Lương, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình


TRƯỜNG THCS XÃ HIỀN LƯƠNG

Mã số thuế: 5400322346

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Hiền Lương, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình


UBND XÃ HIỀN LƯƠNG HUYỆN ĐÀ BẮC

Mã số thuế: 5400192175

Đại diện pháp luật: Xa Văn Chính

Địa chỉ: Xã Hiền Lương, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình


UNT 1 - UBND XÃ HIỀN LƯƠNG

Mã số thuế: 5400192175-001

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xóm Doi, Xã Hiền Lương, Xã Hiền Lương, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PACIFIC HOUSE

Mã số thuế: 5400515725

Đại diện pháp luật: Đinh Quý Hữu

Địa chỉ: Xóm Ké, Xã Hiền Lương, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình


CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH ĐÀ BẮC BACKWOODS

Mã số thuế: 5400514979

Đại diện pháp luật: Lê Anh Đức

Địa chỉ: Xóm Dưng, Xã Hiền Lương, Huyện Đà Bắc, Hòa Bình