Tìm thấy (307) doanh nghiệp tại Huyện Cao Phong

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM PHONG

Mã số thuế: 5400323928

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: xã Nam Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình


TRƯỜNG PHỔ THÔNG CƠ SỞ NAM PHONG

Mã số thuế: 5400321198

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Nam Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình


UỶ BAN NHÂN DÂN NAM PHONG

Mã số thuế: 5400207777

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: xã Nam phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình


UNT 01- XA� NAM PHONG

Mã số thuế: 5400207777-001

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Nam Phong, Xã Nam Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình


HỢP TÁC XÃ ĐIỆN NĂNG XÃ NAM PHONG

Mã số thuế: 5400414533

Đại diện pháp luật: Bùi Thanh Xuân

Địa chỉ: UBND xã nam phong, Xã Nam Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOÀNG TUYẾT

Mã số thuế: 5400467221

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Tuyết

Địa chỉ: Xóm Chẹo 1, Xã Nam Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình


CÔNG TY TNHH BẢO AN CAO PHONG

Mã số thuế: 5400479883

Đại diện pháp luật: Bùi Thanh Quang

Địa chỉ: Xóm Rú 3, Xã Xuân Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình


TRƯỜNG MẦM NON XUÂN PHONG

Mã số thuế: 5400479474

Đại diện pháp luật: Đinh Thị ận

Địa chỉ: Xóm Rú 2, Xã Xuân Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình


TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ XUÂN PHONG

Mã số thuế: 5400476138

Đại diện pháp luật: Vũ Thị Kim Tính

Địa chỉ: Xã Xuân Phong, Xã Xuân Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình


HỢP TÁC XÃ NÔNG - LÂM NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ XUÂN PHONG

Mã số thuế: 5400472503

Đại diện pháp luật: Bùi Duy Phước

Địa chỉ: Xóm Rú 3, Xã Xuân Phong, Huyện Cao Phong, Hòa Bình