Tìm thấy (208) doanh nghiệp tại Phường 10

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ ĂN UỐNG NHÀ HÀNG CHILI

Mã số thuế: 0313777411

Đại diện pháp luật: Mai Chiến Trường

Địa chỉ: 232/109 Vĩnh Khánh, phường 10, Quận 4, TP Hồ Chí Minh


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NỘI THẤT NGUYỄN LÊ

Mã số thuế: 0313676149

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hạnh

Địa chỉ: 148/12/14/8 Tôn Đản, phường 10, Quận 4, TP Hồ Chí Minh


CÔNG TY TNHH GAMES BẢO HY

Mã số thuế: 0313210206

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Đông

Địa chỉ: 232/103 Đoàn Văn Bơ, phường 10, Quận 4, TP Hồ Chí Minh


CTY TNHH HUY THÙY

Mã số thuế: 0304378611

Đại diện pháp luật: Võ Viết Huy

Địa chỉ: 198/75C Đoàn Văn Bơ, phường 10, Quận 4, TP Hồ Chí Minh


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GS COMPUTER

Mã số thuế: 0313894436

Đại diện pháp luật: Lê Trường Giang

Địa chỉ: 122/25B Tôn Đản, phường 10, Quận 4, TP Hồ Chí Minh


CÔNG TY TNHH SILKY SKY HOLDINGS

Mã số thuế: 0315814362

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Phú

Địa chỉ: số 524 Vĩnh Khánh, phường 10, Quận 4, TP Hồ Chí Minh


CÔNG TY TNHH LINKY

Mã số thuế: 0315811153

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Phú

Địa chỉ: số 524 Vĩnh Khánh, phường 10, Quận 4, TP Hồ Chí Minh


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐẠI AN

Mã số thuế: 0315815951

Đại diện pháp luật: Lê Văn Tuyên

Địa chỉ: 122 Vĩnh Khánh, phường 10, Quận 4, TP Hồ Chí Minh


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRUNG LÂM

Mã số thuế: 0315728258

Đại diện pháp luật: Ngô Văn Trọng

Địa chỉ: 94/56 Tôn Đản, phường 10, Quận 4, TP Hồ Chí Minh


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÁI PHÚC

Mã số thuế: 0315725433

Đại diện pháp luật: Mai Văn Long

Địa chỉ: 122/27/45 Tôn Đản, phường 10, Quận 4, TP Hồ Chí Minh