Tìm thấy (41) doanh nghiệp tại Thành Phố Ngã Bảy

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN THÀNH 2

Mã số thuế: 6300296729

Đại diện pháp luật: Ngô Văn Thàn

Địa chỉ: ấp Đông An 2, Xã Tân Thành, Thành phố Ngã Bảy, Hậu Giang


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG BÌNH MINH MEKONG

Mã số thuế: 6300330458

Đại diện pháp luật: Hồ Phương Bình

Địa chỉ: ấp Sơn Phú 2A, Xã Tân Thành, Thành phố Ngã Bảy, Hậu Giang


CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI NGUYỄN VẠN

Mã số thuế: 6300326980

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thái Vạn

Địa chỉ: Số 235/19, ấp Đông An 2A, Xã Tân Thành, Thành phố Ngã Bảy, Hậu Giang


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU LÊ HOÀNG NHANH

Mã số thuế: 6300327670

Đại diện pháp luật: Lê Hoàng Nhanh

Địa chỉ: số 139, ấp Đông An 2A, Xã Tân Thành, Thành phố Ngã Bảy, Hậu Giang


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU HOÀNG THẠNH

Mã số thuế: 6300327342

Đại diện pháp luật: Trương Văn Bé

Địa chỉ: Đường Tỉnh 927C, ấp Đông An 2A, Xã Tân Thành, Thành phố Ngã Bảy, Hậu Giang


HỢP TÁC XÃ TOÀN THẮNG

Mã số thuế: 6300281747

Đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Toàn

Địa chỉ: 326, ấp Sơn Phú 1, Xã Đại Thành, Thị Xã Ngã Bảy, Hậu Giang


DNTN TRƯỜNG AN

Mã số thuế: 1800218504

Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Chiến

Địa chỉ: Đông An 1 xã Đại Thành, Xã Đại Thành, Thị Xã Ngã Bảy, Hậu Giang


HỢP TÁC XÃ PHƯỚC LÂM NG7

Mã số thuế: 6300328402

Đại diện pháp luật: Bùi Phượng Liên

Địa chỉ: 275 ấp Mái Dầm, Xã Đại Thành, Thành phố Ngã Bảy, Hậu Giang


CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÊ ĐỆ

Mã số thuế: 6300328730

Đại diện pháp luật: Lê Văn Đệ

Địa chỉ: số 692 ấp Đông An A, Xã Đại Thành, Thành phố Ngã Bảy, Hậu Giang


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ BẰNG

Mã số thuế: 6300328184

Đại diện pháp luật: Võ Thị Bích

Địa chỉ: số 230/2 ấp Cái Côn, Xã Đại Thành, Thành phố Ngã Bảy, Hậu Giang