Tìm thấy (901) doanh nghiệp tại Huyện Vị Thủy

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BIO HOPE

Mã số thuế: 6300283617

Đại diện pháp luật: Trần Văn Thắng

Địa chỉ: Số 176, ấp 2, Xã Vị Bình, Huyện Vị Thủy, Hậu Giang


CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU PHÚC THỊNH

Mã số thuế: 6300315932

Đại diện pháp luật: Lương Văn Thịnh

Địa chỉ: Số 56, Tỉnh lộ 932, ấp 2, Xã Vị Bình, Huyện Vị Thủy, Hậu Giang


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIÊN THÀNH

Mã số thuế: 6300314907

Đại diện pháp luật: Lương Công Đảnh

Địa chỉ: Số 186, ấp 9A1, Xã Vị Bình, Huyện Vị Thủy, Hậu Giang


CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP TỨ HẢI

Mã số thuế: 6300305821

Đại diện pháp luật: Hồ Phú Nghĩa

Địa chỉ: ấp 9A2, Xã Vị Bình, Huyện Vị Thủy, Hậu Giang


CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT CƠ KHÍ TỨ HẢI

Mã số thuế: 6300303165

Đại diện pháp luật: Phan Thị Thảo Sương

Địa chỉ: ấp 9A2, Xã Vị Bình, Huyện Vị Thủy, Hậu Giang


CÔNG TY TNHH KVN FISH AND MORE

Mã số thuế: 6300297666

Đại diện pháp luật: Trang Hồng Duyên

Địa chỉ: Số 162, ấp 9B, Xã Vị Bình, Huyện Vị Thủy, Hậu Giang


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIỆN PHÚC

Mã số thuế: 6300294640

Đại diện pháp luật: Võ Văn Tung

Địa chỉ: Số 52, ấp 4, Xã Vị Bình, Huyện Vị Thủy, Hậu Giang


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM PHÁT TRIỂN

Mã số thuế: 6300293735

Đại diện pháp luật: Lê Thanh Liêm

Địa chỉ: Số 324, ấp 4, Xã Vị Bình, Huyện Vị Thủy, Hậu Giang


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NGUYỄN SANG

Mã số thuế: 6300292410

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Sang

Địa chỉ: Số 174, ấp 4, Xã Vị Bình, Huyện Vị Thủy, Hậu Giang


HTX KIẾN TRUNG

Mã số thuế: 6300292322

Đại diện pháp luật: Trần Văn Thảnh

Địa chỉ: ấp 2, Xã Vị Bình, Huyện Vị Thủy, Hậu Giang