Tìm thấy (1,120) doanh nghiệp tại Huyện Châu Thành A

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÍA NAM

Mã số thuế: 6300285614

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Phục

Địa chỉ: Số 281 ấp 1B, Thị trấn Bảy ngàn, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI CỬU LONG GIANG

Mã số thuế: 6300319140

Đại diện pháp luật: Lưu Thiện Đức

Địa chỉ: ấp 4A, Thị trấn Bảy ngàn, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM CHÂU

Mã số thuế: 6300315555

Đại diện pháp luật: Trần Hữu Thành

Địa chỉ: ấp 4B, Thị trấn Bảy ngàn, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠ KHÍ QUỐC TRUNG

Mã số thuế: 6300311800

Đại diện pháp luật: Lê Thị Hồng Phấn

Địa chỉ: Tỉnh lộ 931, ấp 2A, Thị trấn Bảy ngàn, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang


CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM MINH AN

Mã số thuế: 6300307970

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đầy

Địa chỉ: Số 773/87 ấp 4A, Thị trấn Bảy ngàn, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TẤN PHÁT

Mã số thuế: 6300302436

Đại diện pháp luật: Hồng Thanh Trí

Địa chỉ: ấp 2A, Thị trấn Bảy ngàn, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang


CÔNG TY TNHH MTV TRANG TRÍ NỘI THẤT MINH ĐẠT

Mã số thuế: 6300298003

Đại diện pháp luật: Trần Kê Đạt

Địa chỉ: Số 272, ấp 3A, Thị trấn Bảy ngàn, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang


HỢP TÁC XÃ XOÀI CÁT HÒA LỘC BẢY NGÀN

Mã số thuế: 6300289545

Đại diện pháp luật: Lê Văn Sáu

Địa chỉ: Số 1160/26 ấp 3B, Thị trấn Bảy ngàn, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ DANH DỰ

Mã số thuế: 6300284522

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bể

Địa chỉ: Số 242, ấp 2A, Thị trấn Bảy ngàn, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang


HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG DƯƠNG MINH

Mã số thuế: 6300281899

Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Anh

Địa chỉ: 339, ấp 2A, Thị trấn Bảy ngàn, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang