Tìm thấy (1,411) doanh nghiệp tại Thành Phố Chí Linh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XNK THÁI VŨ

Mã số thuế: 0801280944

Đại diện pháp luật: Vũ Đào Thái

Địa chỉ: Thôn Tế Sơn, Xã Đồng Lạc, Thị xã Chí Linh, Hải Dương


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐÌNH DƯƠNG

Mã số thuế: 0801256684

Đại diện pháp luật: Vũ Đình Dương

Địa chỉ: Thôn Trụ Thượng, Xã Đồng Lạc, Thị xã Chí Linh, Hải Dương


CÔNG TY TNHH K.V THẾ GIỚI SỨC KHỎE

Mã số thuế: 0801246774

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thủy

Địa chỉ: Thôn Trụ Thượng, Xã Đồng Lạc, Thị xã Chí Linh, Hải Dương


CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUÂN HOAN

Mã số thuế: 0801245058

Đại diện pháp luật: Mạc Xuân Hoan

Địa chỉ: Thôn Trụ Thượng, Xã Đồng Lạc, Thị xã Chí Linh, Hải Dương


CÔNG TY TNHH THẢO MỘC CHÍ LINH

Mã số thuế: 0801225051

Đại diện pháp luật: Trần Thị Thái

Địa chỉ: Thôn Trụ Hạ, Xã Đồng Lạc, Thị xã Chí Linh, Hải Dương


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CHÍ LINH

Mã số thuế: 0801222861

Đại diện pháp luật: Mạc Văn Lượng

Địa chỉ: Trụ Hạ, Xã Đồng Lạc, Thị xã Chí Linh, Hải Dương


CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG LẠC

Mã số thuế: 0801216730

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Mùi

Địa chỉ: Thôn Trụ Hạ, Xã Đồng Lạc, Thị xã Chí Linh, Hải Dương


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHONG ANH

Mã số thuế: 0801212020

Đại diện pháp luật: Đào Bá Bằng

Địa chỉ: Thôn Tế Sơn, Xã Đồng Lạc, Thị xã Chí Linh, Hải Dương


CÔNG TY TNHH THÁI TÂN THỊNH

Mã số thuế: 0801205954

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Liên

Địa chỉ: Thôn Trụ Thượng, Xã Đồng Lạc, Thị xã Chí Linh, Hải Dương


CÔNG TY TNHH TM TRUNG CHÍNH

Mã số thuế: 0801195801

Đại diện pháp luật: Mạc Đình Chính

Địa chỉ: Thôn Trụ Thượng, Xã Đồng Lạc, Thị xã Chí Linh, Hải Dương