Tìm thấy (250) doanh nghiệp tại Huyện Vũ Quang

HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI LỢN TẬP TRUNG XÃ HƯƠNG QUANG

Mã số thuế: 3002041399

Đại diện pháp luật: Bùi Thanh Hiền

Địa chỉ: Tùng Quang, Xã Hương Quang, Huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh


CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG TRUNG ĐỨC

Mã số thuế: 3002025679

Đại diện pháp luật: Thái Văn Xuân

Địa chỉ: (Nhà ông Lê Quang Vinh), thôn Tùng Quang, Xã Hương Quang, Huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh


HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG HƯƠNG QUANG

Mã số thuế: 3001944013

Đại diện pháp luật: Trần Thành Tín

Địa chỉ: Thôn Tùng Quang, Xã Hương Quang, Huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HIẾU THÀNH TÍN

Mã số thuế: 3001935805

Đại diện pháp luật: Trần Thành Tín

Địa chỉ: (Nhà ông Trần Thành Tín) xóm Tùng Quang, Xã Hương Quang, Huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh


TRƯỜNG MẦM NON CÔNG LẬP HƯƠNG QUANG

Mã số thuế: 3001299998

Đại diện pháp luật: Bùi Thị Phương

Địa chỉ: , Xã Hương Quang, Huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh


UBND XÃ HƯƠNG QUANG

Mã số thuế: 3001172712

Đại diện pháp luật: Lê Thanh Tĩnh

Địa chỉ: Xã Hương Quang, Xã Hương Quang, Huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh


TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯƠNG QUANG

Mã số thuế: 3000772971

Đại diện pháp luật: Lê Đức Văn

Địa chỉ: Xã Hương Quang, Huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUANG ĐIỀN

Mã số thuế: 3000343274

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thái Bình

Địa chỉ: Xóm kim thọ, Xã Hương quang, Huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh


CHI NHÁNH CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT HẢO TẠI VŨ QUANG

Mã số thuế: 3001921312-001

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Tuyết Hường

Địa chỉ: Xóm Tùng Quang, Xã Hương Quang, Huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh


CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THANK YOU

Mã số thuế: 3002133089

Đại diện pháp luật: Trần Văn Trình

Địa chỉ: Nhà ông Trần Văn Trình, thôn 6, Xã Hương Thọ, Huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh