Tìm thấy (735) doanh nghiệp tại Huyện Nghi Xuân

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHỆ TĨNH

Mã số thuế: 3002119398

Đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Thi

Địa chỉ: Thôn Nam Mới, Xã Cương Gián, Huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh


CÔNG TY TNHH MTV ĐỨC KHOA

Mã số thuế: 3002109960

Đại diện pháp luật: Lê Văn Minh

Địa chỉ: Nhà ông Lê Văn Minh, thôn Nam Mới, Xã Cương Gián, Huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh


CÔNG TY TNHH CHUNG HOÀN

Mã số thuế: 3002106335

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Chung

Địa chỉ: Nhà ông Hoàng Văn Chung, thôn Cầu Đá, Xã Cương Gián, Huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh


CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG AN

Mã số thuế: 3002102556

Đại diện pháp luật: Nguyễn Trường Hạnh

Địa chỉ: Thôn Song Long, Xã Cương Gián, Huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ANH VÂN 86

Mã số thuế: 3002097264

Đại diện pháp luật: Lê Văn Anh

Địa chỉ: Nhà ông Lê Văn Anh, thôn Bắc Sơn, Xã Cương Gián, Huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ VIỆT HÀN

Mã số thuế: 3002092795

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Thảo

Địa chỉ: Nhà ông Hoàng Văn Thảo, thôn Đông Tây, Xã Cương Gián, Huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh


CÔNG TY TNHH MTV BỒI BỔ SỨC KHỎE

Mã số thuế: 3002090660

Đại diện pháp luật: Đặng Văn Thế

Địa chỉ: Nhà bà Nguyễn Thị Hồng, thôn Đông Tây, Xã Cương Gián, Huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh


CÔNG TY TNHH MTV DƯƠNG KHANH

Mã số thuế: 3002090068

Đại diện pháp luật: Dương Văn Khanh

Địa chỉ: Nhà ông Dương Văn Khanh, thôn Nam Sơn, Xã Cương Gián, Huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh


CÔNG TY TNHH MTV THUẬN HÒA

Mã số thuế: 3002090075

Đại diện pháp luật: Chu Văn Thuấn

Địa chỉ: Nhà ông Chu Văn Thuấn, thôn Cầu Đá, Xã Cương Gián, Huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh


CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NGỌC PHONG

Mã số thuế: 3002079152

Đại diện pháp luật: Võ Thị Châu

Địa chỉ: Tại nhà ông Đinh Văn Thế, thôn Trung Sơn, Xã Cương Gián, Huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh