Tìm thấy (634) doanh nghiệp tại Huyện Can Lộc

HTX NÔNG SẢN AN THỊNH

Mã số thuế: 3002128392

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiếu

Địa chỉ: Xóm Thượng Hà, Xã Phú Lộc, Huyện Can Lộc, Hà Tĩnh


CÔNG TY TNHH LƯƠNG THỰC VÀ VẬT TƯ AN THỊNH

Mã số thuế: 3002110518

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiếu

Địa chỉ: (Nhà ông Nguyễn Văn Hiếu) đường Quốc lộ 15, xóm Làng Hội, Xã Phú Lộc, Huyện Can Lộc, Hà Tĩnh


CÔNG TY TNHH PHÚ CƯỜNG VŨ

Mã số thuế: 3002108205

Đại diện pháp luật: Nguyễn Sỹ Quang

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Sỹ Quang, xóm Trà Sơn, Xã Phú Lộc, Huyện Can Lộc, Hà Tĩnh


CÔNG TY TNHH MTV PHÚ THÀNH PHÁT

Mã số thuế: 3002105973

Đại diện pháp luật: Lê Văn Minh

Địa chỉ: (Nhà ông Lê VăN MINH) Thôn Vĩnh Phú., Xã Phú Lộc, Huyện Can Lộc, Hà Tĩnh


ĐT UBND XÃ PHÚ LỘC

Mã số thuế: 3001935241

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: UBND xã Phú Lôc, Xã Phú Lộc, Huyện Can Lộc, Hà Tĩnh


HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ DÙNG NƯỚC NÔNG NGHIỆP XÃ PHÚ LỘC

Mã số thuế: 3001933886

Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Chiến

Địa chỉ: Xã Phú Lộc, Xã Phú Lộc, Huyện Can Lộc, Hà Tĩnh


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LINH NHI

Mã số thuế: 3001920559

Đại diện pháp luật: Trần Thanh Hải

Địa chỉ: Tại nhà ông Trần Thanh Hải, xóm Tân Tiến, Xã Phú Lộc, Huyện Can Lộc, Hà Tĩnh


HỢP TÁC XÃ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG XÃ PHÚ LỘC

Mã số thuế: 3001791416

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Phú lộc, Xã Phú Lộc, Huyện Can Lộc, Hà Tĩnh


TRƯỜNG MẦM NON PHÚ LỘC

Mã số thuế: 3001749904

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: ., Xã Phú Lộc, Huyện Can Lộc, Hà Tĩnh


TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ LỘC

Mã số thuế: 3001256521

Đại diện pháp luật: Trần Văn Hùng

Địa chỉ: Xã Phú Lộc, Xã Phú Lộc, Huyện Can Lộc, Hà Tĩnh