Tìm thấy (5,741) doanh nghiệp tại Hà Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TIẾN PHÁT HG

Mã số thuế: 5100467894

Đại diện pháp luật: Đặng Thúy Nga

Địa chỉ: Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Bắc Quang, Hà Giang


HỢP TÁC XÃ TOÀN THÔN KHUỔI NHE

Mã số thuế: 5100457832

Đại diện pháp luật: Bàn Văn Hồng

Địa chỉ: thôn khuổi nhe, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Bắc Quang, Hà Giang


BAN QUẢN LÝ CHỢ XÃ VĨNH HẢO

Mã số thuế: 5100450890

Đại diện pháp luật: Đoàn Quang Khải

Địa chỉ: thôn thọ quang, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Bắc Quang, Hà Giang


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MAY MẶC CƯỜNG THUẬN

Mã số thuế: 5100430693

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cường

Địa chỉ: Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Bắc Quang, Hà Giang


HTX SẢN XUẤT CAM VIETGAP XÃ VĨNH HẢO

Mã số thuế: 5100421480

Đại diện pháp luật: Hoàng Quyết Thắng

Địa chỉ: Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Bắc Quang, Hà Giang


TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

Mã số thuế: 5100376453

Đại diện pháp luật: Trần Thị Thảo

Địa chỉ: Thôn thọ quang, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Bắc Quang, Hà Giang


NGUYỄN THỊ THẢO

Mã số thuế: 5100292080

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Vĩnh Hảo, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Bắc Quang, Hà Giang


TRẦN THỊ YÊN

Mã số thuế: 5100292066

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: xã Vĩnh hảo - Huyện Bắc Quang - Hà Giang, xã Vĩnh hảo, Huyện Bắc Quang, Hà Giang


TRIỆU THỊ LỢI

Mã số thuế: 5100292073

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Vĩnh Hảo - Huyện Bắc Quang - Hà Giang, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Bắc Quang, Hà Giang


ĐẶNG VĂN NAM

Mã số thuế: 5100292059

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Vĩnh Hảo - Huyện Bắc Quang - Hà Giang, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Bắc Quang, Hà Giang