Tìm thấy (198) doanh nghiệp tại Thị Xã Ayun Pa

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHƯỚC SƠN PHÁT GIA LAI

Mã số thuế: 5901122997

Đại diện pháp luật: Bùi Phước Sơn

Địa chỉ: 10 Nguyễn Viết Xuân, Phường Hoà Bình, Thị xã Ayun Pa, Gia Lai


CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG AN NGUYÊN XANH

Mã số thuế: 5901122355

Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung

Địa chỉ: 36 Bà Triệu, Tổ 7, Phường Hoà Bình, Thị xã Ayun Pa, Gia Lai


TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT AYUNPA

Mã số thuế: 5901108142

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Tiến

Địa chỉ: 68a Nguyễn Huệ, Phường Hòa Bình, Thị xã AyunPa, Gia Lai, Phường Hoà Bình, Thị xã Ayun Pa, Gia Lai


TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT AYUN PA

Mã số thuế: 5901108128

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Tiến

Địa chỉ: Số 68A, đường Nguyễn Huệ, Phường Hoà Bình, Thị xã Ayun Pa, Gia Lai


TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ- CCT AYUNPA

Mã số thuế: 5901108209

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Tiến

Địa chỉ: 68a Nguyễn Huệ, Phường Hòa Bình, Thị xã AyunPa, Gia Lai, Phường Hoà Bình, Thị xã Ayun Pa, Gia Lai


TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ- CCT AYUNPA

Mã số thuế: 5901108199

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Tiến

Địa chỉ: 68a Nguyễn Huệ, Phường Hòa Bình, Thị xã AyunPa, Gia Lai, Phường Hoà Bình, Thị xã Ayun Pa, Gia Lai


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẢO NGUYỄN GIA LAI

Mã số thuế: 5901066566

Đại diện pháp luật: Trần Hữu Lý

Địa chỉ: 85 Lý Thái Tổ, Phường Hoà Bình, Thị xã Ayun Pa, Gia Lai


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÂM MƯỜI XUÂN

Mã số thuế: 5901058879

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hà

Địa chỉ: 81 Lý Thái Tổ, Phường Hoà Bình, Thị xã Ayun Pa, Gia Lai


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIA LONG TÍN

Mã số thuế: 5901026669

Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Phúc

Địa chỉ: Hẻm 100 Nguyễn Huệ, tổ 4, Phường Hoà Bình, Thị xã Ayun Pa, Gia Lai


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG HÙNG THỊNH GIA LAI

Mã số thuế: 5901022752

Đại diện pháp luật: Phạm Đình Hùng

Địa chỉ: 216A Nguyễn Huệ, Phường Hoà Bình, Thị xã Ayun Pa, Gia Lai