Tìm thấy (226) doanh nghiệp tại Huyện Phú Thiện

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU NGỌC QUANG

Mã số thuế: 5901098494

Đại diện pháp luật: Phạm Thế Đức

Địa chỉ: Buôn Sô Ma Brơng, Xã Chrô PơNan, Huyện Phú Thiện, Gia Lai


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÙNG HẬU GIA LAI

Mã số thuế: 5901041586

Đại diện pháp luật: Phạm Duy Uyển

Địa chỉ: Buôn Sô Ama Biơng, Xã Chrô PơNan, Huyện Phú Thiện, Gia Lai


TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN TRỖI

Mã số thuế: 5900730590

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hoè

Địa chỉ: Xã Chrôh Pnan, Xã Chrô PơNan, Huyện Phú Thiện, Gia Lai


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MẠNH HÀ GIA LAI

Mã số thuế: 5901130370

Đại diện pháp luật: Trần Mạnh Hà

Địa chỉ: Buôn Sôma Mlơng, Xã Chrô PơNan, Huyện Phú Thiện, Gia Lai


HỢP TÁC XÃ DVVT TÂN RẠNG ĐÔNG

Mã số thuế: 5900942274

Đại diện pháp luật: Mai Trọng Đức

Địa chỉ: Hợp tác xã dịch vụ vận tải Tân Rạng Đông, Xã Chrô PơNan, Huyện Phú Thiện, Gia Lai


HỢP TÁC XÃ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN AYUN HẠ

Mã số thuế: 5901068309

Đại diện pháp luật: Đặng Đức Hiệp

Địa chỉ: Thanh thượng A, Xã Ayun Hạ, Huyện Phú Thiện, Gia Lai


TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG

Mã số thuế: 5900719396

Đại diện pháp luật: Ngô Thị Thuận

Địa chỉ: Thôn Đoàn Kết, Xã Ayun Hạ, Huyện Phú Thiện, Gia Lai


TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRI PHƯƠNG

Mã số thuế: 5900528497

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Yến

Địa chỉ: Xã Ayun Hạ, Huyện Phú Thiện, Gia Lai


UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ AYUN HẠ

Mã số thuế: 5900451646

Đại diện pháp luật: Phạm Văn Trường

Địa chỉ: Xã Ayun Hạ, Huyện Phú Thiện, Gia Lai


TRƯỜNG MẪU GIÁO HOA MAI

Mã số thuế: 5900511221

Đại diện pháp luật: Lê Thị Năm

Địa chỉ: Thôn Thanh Hà, xã Ayun Hạ, Huyện Phú Thiện, Gia Lai