Tìm thấy (248) doanh nghiệp tại Huyện Mang Yang

TRƯỜNG TH & THCS ĐAK JƠ TA

Mã số thuế: 5901101235

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thuật

Địa chỉ: Thôn 3, Xã ĐăkJơTa, Huyện Mang Yang, Gia Lai


TRƯỜNG MẪU GIÁO ĐĂK JƠ TA

Mã số thuế: 5900983577

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nhiễu

Địa chỉ: Đăk Jơ Ta, Xã ĐăkJơTa, Huyện Mang Yang, Gia Lai


TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐĂKJƠTA

Mã số thuế: 5900861635

Đại diện pháp luật: NGUYễN THị TăNG

Địa chỉ: Xã ĐăkJơta, Xã ĐăkJơTa, Huyện Mang Yang, Gia Lai


TRƯỜNG THCS ĐĂKJƠTA

Mã số thuế: 5900626374

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thuật

Địa chỉ: Thôn 3, Xã ĐăkJơTa, Huyện Mang Yang, Gia Lai


HTX NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ HÙNG THƠM GIA LAI

Mã số thuế: 5901106723

Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Mỹ Thơm

Địa chỉ: Thôn Nhơn Tân, Xã ĐăkTaLey, Huyện Mang Yang, Gia Lai


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÚC AN NGUYÊN GIA LAI

Mã số thuế: 5901099346

Đại diện pháp luật: Dương Duy Vũ

Địa chỉ: Thôn Nhơn Thọ, Xã ĐăkTaLey, Huyện Mang Yang, Gia Lai


HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ ĐĂKTALEY

Mã số thuế: 5901098159

Đại diện pháp luật: Lê Thị Dung

Địa chỉ: Thôn Nhơn Tân, Xã ĐăkTaLey, Huyện Mang Yang, Gia Lai


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NÔNG SẢN VIỆT TÂM AN GIA LAI

Mã số thuế: 5901097797

Đại diện pháp luật: Tạ Văn Hùng

Địa chỉ: Thôn Nhơn Tân, Xã ĐăkTaLey, Huyện Mang Yang, Gia Lai


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG VĨNH GIA LAI

Mã số thuế: 5901042614

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồ Vĩnh

Địa chỉ: Thôn Nhơn Tân, Xã ĐăkTaLey, Huyện Mang Yang, Gia Lai


TRƯỜNG MẪU GIÁO ĐĂK TA LEY

Mã số thuế: 5900984570

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hương Lý

Địa chỉ: Đăk Ta Ley, Xã ĐăkTaLey, Huyện Mang Yang, Gia Lai