Tìm thấy (152) doanh nghiệp tại Huyện IaPa

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM-DV CAO NGUYÊN GIA LAI

Mã số thuế: 5901109562

Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Phong

Địa chỉ: Buôn Tu, Xã Ia Broăi, Huyện IaPa, Gia Lai


TRƯỜNG THCS LÊ LỢI

Mã số thuế: 5901063854

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Vui

Địa chỉ: Thôn Bôn Tông ố, Xã Ia Broăi, Huyện IaPa, Gia Lai


TRƯỜNG MẪU GIÁO MĂNG NON

Mã số thuế: 5901061254

Đại diện pháp luật: Cao Thị Dung

Địa chỉ: Bôn Ia Rniu, Xã Ia Broăi, Huyện IaPa, Gia Lai


XÃ IA BROÁI

Mã số thuế: 5901020610

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Thôn 5, Xã Ia Broăi, Huyện IaPa, Gia Lai


TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG

Mã số thuế: 5900980230

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Thôn Briu, Xã Ia Broăi, Huyện IaPa, Gia Lai


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÁ MỘC - GIA LAI

Mã số thuế: 5900778440

Đại diện pháp luật: Hồ Anh Tuấn

Địa chỉ: Thôn Buôn Tú, Xã Ia Broăi, Huyện IaPa, Gia Lai


HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP IABOĂI

Mã số thuế: 5900455506

Đại diện pháp luật: Trần Văn Hào

Địa chỉ: Thôn Bôn Broăi, Xã Ia Broái, Huyện IaPa, Gia Lai


CHI NHÁNH TẠI IAPA-CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUANG CƯỜNG AYUNPA

Mã số thuế: 5900858223-001

Đại diện pháp luật: Châu Sanh Cường

Địa chỉ: Tập đoàn 2, buôn IaRniu, Xã Ia Broăi, Huyện IaPa, Gia Lai


HỢP TÁC XÃ IAPA

Mã số thuế: 5900767431

Đại diện pháp luật: Võ Văn Định

Địa chỉ: Thôn Bôn Broăi, Xã Ia Broăi, Huyện IaPa, Gia Lai


TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ THƯỜNG KIỆT

Mã số thuế: 5901093432

Đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Tú

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Ia Ma Rơn, Huyện IaPa, Gia Lai